NBA Basketball
Tuesday, December 12th 2023 7:30 PM
Finished
Spread
Money
Total
-3.5 -105
-147
O235.5 -111
3.5 -115
127
U235.5 -108
SPREAD
Los Angeles Lakers -3.5 (-105)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -4
Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Zack Cimini W%: 54 ROI: 4 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Teddy Covers W%: 52 ROI: -1 Mike Williams W%: 50 ROI: -1 Dave Price W%: 47 ROI: -9 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -4 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10

SPREAD
Dallas Mavericks 3.5 (-115)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -6
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Filip Tomic W%: 46 ROI: -13 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Arthur Ralph W%: 55 ROI: 4 Tony Sacco W%: 49 ROI: -9 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Elite Sports Picks W%: 48 ROI: -10 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5MONEY
Los Angeles Lakers -147
AVG MONEY W%: 49 ROI: -5
Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 August Young W%: 55 ROI: 5 Dimers W%: 46 ROI: -7 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10

MONEY
Dallas Mavericks 127
AVG MONEY W%: 45 ROI: -10
Z Code System W%: 50 ROI: -4 Liev Jackson W%: 42 ROI: -17 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Anthony Leute W%: 49 ROI: -7 LVSB Underdog W%: 35 ROI: -18

TOTAL
UNDER 235.5 (-108)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -7
Filip Tomic W%: 46 ROI: -13 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Tony George W%: 48 ROI: -6 Doug Upstone W%: 48 ROI: -10 Dimers W%: 46 ROI: -7 Anthony Leute W%: 49 ROI: -7 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -4

TOTAL
OVER 235.5 (-111)
AVG OVER W%: 51 ROI: -2
Z Code System W%: 50 ROI: -4 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1