NFL Football
Saturday, January 13th 2024 8:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
4.5 -110
196
O43.5 -110
-4.5 -110
-233
U43.5 -110
SPREAD
Miami Dolphins 4.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 47 ROI: -10
Micah Roberts W%: 47 ROI: -11 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Adam Rauzino W%: 51 ROI: -4 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Sean Murphy W%: 54 ROI: 2 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Parb Fingerz W%: 29 ROI: -45 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Jeff Ma W%: 43 ROI: -17 Doug Knudson W%: 33 ROI: -38 Big Al W%: 51 ROI: -5 Liev Jackson W%: 42 ROI: -17 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Adam Trigger W%: 42 ROI: -23 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7 Parlay Safari W%: 47 ROI: -10 Lenny Stevens W%: 49 ROI: -7 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Dimers W%: 46 ROI: -7 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 1 Sal Michaels W%: 53 ROI: 0

SPREAD
Kansas City Chiefs -4.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Jeff Hochman W%: 57 ROI: 5 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 3 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Sean Higgs W%: 46 ROI: -11 Professor MJ W%: 54 ROI: 1 Pete Prisco W%: 52 ROI: 0 Riley James W%: 52 ROI: -0 John Martin W%: 46 ROI: -11 Doc's Sports W%: 48 ROI: -7 Tony George W%: 48 ROI: -5 Steve Fezzik W%: 58 ROI: 5 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Trace Adams W%: 49 ROI: -6 Bondi W%: 44 ROI: -16 Mike Williams W%: 50 ROI: -1 Dead Pres Picks W%: 50 ROI: -8 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Dave Essler W%: 55 ROI: 5 Executive W%: 48 ROI: -10 John Rainey W%: 44 ROI: -16 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6MONEY
Miami Dolphins 196
AVG MONEY W%: 46 ROI: -9
Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Dimers W%: 46 ROI: -7

MONEY
Kansas City Chiefs -233
AVG MONEY W%: 63 ROI: 1
Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Bread Head Bets W%: 88 ROI: 25 Brad Francis W%: 56 ROI: -7 PickzHub W%: 74 ROI: 9 Stuntalot W%: 54 ROI: -6 Executive W%: 48 ROI: -10

TOTAL
UNDER 43.5 (-110)
AVG UNDER W%: 52 ROI: -1
Jason La Canfora W%: 47 ROI: -6 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5 Daniel Vithlani W%: 67 ROI: 28 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Riley James W%: 52 ROI: -0 John Martin W%: 46 ROI: -11 Jeff Hochman W%: 57 ROI: 5 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Anson Munson W%: 54 ROI: 4 Drew Martin W%: 47 ROI: -9 Rhino Picks W%: 54 ROI: -3 LVSB Total W%: 45 ROI: -14 Stuntalot W%: 54 ROI: -6 Golden Dragon W%: 50 ROI: -5 The Champ W%: 51 ROI: -7 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 HEdge Admin W%: 67 ROI: 27

TOTAL
OVER 43.5 (-110)
AVG OVER W%: 48 ROI: -6
Z Code System W%: 50 ROI: -4 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Eric Pathi W%: 43 ROI: -12 Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3 Dwayne Bryant W%: 49 ROI: -7