NBA Basketball
Friday, April 26th 2024 5:41 PM
Finished
Spread
Money
Total
6.5 -108
225
O223.5 -110
-6.5 -112
-265
U223.5 -110
SPREAD
Milwaukee Bucks 6.5 (-108)
AVG SPREAD W%: 52 ROI: -5
Peter Tran W%: 50 ROI: -5 The Champ W%: 51 ROI: -7 Duck Investments W%: 55 ROI: -2

SPREAD
Indiana Pacers -6.5 (-112)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Bruce Marshall W%: 48 ROI: -6 Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Noah Parker W%: 49 ROI: -6 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Kevin Thomas W%: 53 ROI: 3 The Tower W%: 53 ROI: 5 Ross Benjamin W%: 45 ROI: -14 Chris King W%: 51 ROI: -4 Nick Musial W%: 48 ROI: -7 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Teddy Covers W%: 51 ROI: -2 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1 Las Vegas Sports Betting W%: 48 ROI: -8 Brandon Lang W%: 46 ROI: -13 Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Doug Upstone W%: 48 ROI: -10 Wunderdog W%: 55 ROI: -0 Arun Shiva W%: 52 ROI: -2MONEY
Milwaukee Bucks 225

MONEY
Indiana Pacers -265
AVG MONEY W%: 56 ROI: -7
Brad Francis W%: 56 ROI: -7

TOTAL
UNDER 223.5 (-110)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -5
Ray Monohan W%: 50 ROI: -4 TampaSports W%: 53 ROI: 1 Sean Perry Wins W%: 47 ROI: -11

TOTAL
OVER 223.5 (-110)
AVG OVER W%: 49 ROI: -6
Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -9 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Chip Chirimbes W%: 53 ROI: 3 Noah Parker W%: 49 ROI: -6 Chris King W%: 51 ROI: -4 Nick Musial W%: 48 ROI: -7 Sean Murphy W%: 54 ROI: 2 Jim Feist W%: 44 ROI: -15 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 The Gold Sheet W%: 47 ROI: -9 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1 Dquan Picks W%: 42 ROI: -20