NBA Basketball
Tuesday, April 30th 2024 9:30 PM
Finished
Spread
Money
Total
-5.0 -115
-197
O217.5 -110
5.0 -105
170
U217.5 -110
SPREAD
Indiana Pacers -5.0 (-115)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -2
The Tower W%: 53 ROI: 5 Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Chris King W%: 51 ROI: -4 Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Nick Musial W%: 48 ROI: -7 Aengus Moorehead W%: 50 ROI: -4 Jay Briggs W%: 52 ROI: -0 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1 Las Vegas Sports Betting W%: 48 ROI: -8 Dave Price W%: 47 ROI: -9 Zack Cimini W%: 54 ROI: 3 Brandon Lang W%: 46 ROI: -13 August Young W%: 55 ROI: 5 HEdge Admin W%: 67 ROI: 27

SPREAD
Milwaukee Bucks 5.0 (-105)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -5
Ethan Matthew W%: 50 ROI: 1 Sean Perry Wins W%: 47 ROI: -11MONEY
Indiana Pacers -197
AVG MONEY W%: 64 ROI: 2
PickzHub W%: 74 ROI: 9 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Tim Finnegan W%: 61 ROI: 1

MONEY
Milwaukee Bucks 170

TOTAL
UNDER 217.5 (-110)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -5
Ethan Matthew W%: 50 ROI: 1 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Bender Wins W%: 51 ROI: -8 Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10 Arun Shiva W%: 52 ROI: -2

TOTAL
OVER 217.5 (-110)
AVG OVER W%: 49 ROI: -7
Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -9 Alex Selesnick (PropStarz) W%: 53 ROI: -5 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Chris King W%: 51 ROI: -4 Jesse Schule W%: 50 ROI: -10 Nick Musial W%: 48 ROI: -7 Jim Feist W%: 44 ROI: -15 Chris Tudor W%: 52 ROI: -2 Tim Donaghy W%: 50 ROI: -5 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1 LVSB Total W%: 45 ROI: -15