NBA Basketball
Sunday, April 28th 2024 7:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
10.0 -110
365
O214.5 -110
-10.0 -110
-458
U214.5 -110
SPREAD
Milwaukee Bucks 10.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -7
Filip Tomic W%: 46 ROI: -13 Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Eric Pathi W%: 43 ROI: -12 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Insider Sports Report W%: 51 ROI: -4 Jeffrey Granger W%: 56 ROI: 10 The Champ W%: 51 ROI: -7 Bondi W%: 44 ROI: -16 Julian Edlow W%: 50 ROI: -7 Sean Perry Wins W%: 47 ROI: -11 Arun Shiva W%: 52 ROI: -2

SPREAD
Indiana Pacers -10.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -4
Noah Parker W%: 49 ROI: -6 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 The Tower W%: 53 ROI: 5 Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Anson Munson W%: 54 ROI: 4 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Chris King W%: 51 ROI: -4 Teddy Ricketson W%: 49 ROI: -9 Bruce Marshall W%: 48 ROI: -6MONEY
Milwaukee Bucks 365

MONEY
Indiana Pacers -458
AVG MONEY W%: 58 ROI: -5
PickzHub W%: 74 ROI: 9 Relentless Sports Consulting W%: 44 ROI: -21 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10 Tim Finnegan W%: 61 ROI: 1

TOTAL
UNDER 214.5 (-110)
AVG UNDER W%: 53 ROI: -4
Teddy Ricketson W%: 49 ROI: -9 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 0

TOTAL
OVER 214.5 (-110)
AVG OVER W%: 49 ROI: -6
Filip Tomic W%: 46 ROI: -13 Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -9 Noah Parker W%: 49 ROI: -6 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Chris King W%: 51 ROI: -4 Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10