NBA Basketball
Wednesday, May 15th 2024 9:35 PM
Finished
Spread
Money
Total
4.5 -110
160
O213.0 -110
-4.5 -110
-185
U213.0 -110
SPREAD
Dallas Mavericks 4.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -4
Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Sports Picks Forum W%: 49 ROI: -8 Kyle Kirms W%: 49 ROI: -5 Trent Pruitt W%: 51 ROI: -3 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -12 Tony Sacco W%: 49 ROI: -6 The Gold Sheet W%: 46 ROI: -12 Ziti Sports W%: 49 ROI: -7 Mario Rojas W%: 67 ROI: 27 Pardon My Pick W%: 55 ROI: 1 Sports Made Easy W%: 49 ROI: -11

SPREAD
Oklahoma City Thunder -4.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -7
Parlay's Pundit W%: 50 ROI: -7 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Brian Bitler W%: 49 ROI: -6 Sharp Trading Plays W%: 50 ROI: -4 Eric P. W%: 45 ROI: -14 Z Code System W%: 50 ROI: -3 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Aengus Moorehead W%: 50 ROI: -4 Brandon Lang W%: 48 ROI: -9 Las Vegas Sports Betting W%: 51 ROI: -3 Sharp Investments W%: 48 ROI: -12 Bryan Leonard W%: 45 ROI: -12 Vegas Insider W%: 49 ROI: -7 Vernon Croy W%: 47 ROI: -3 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Nick Musial W%: 48 ROI: -8 Bondi W%: 44 ROI: -16 The Lock Club W%: 52 ROI: -2 Duck Investments W%: 56 ROI: -0MONEY
Dallas Mavericks 160
AVG MONEY W%: 51 ROI: -1
Jason La Canfora W%: 49 ROI: -3 Corey Scott W%: 51 ROI: -1 Jay Briggs W%: 52 ROI: -0

MONEY
Oklahoma City Thunder -185
AVG MONEY W%: 53 ROI: -5
Brad Francis W%: 57 ROI: -5 Ricky Tran W%: 57 ROI: -1 Jesse Schule W%: 51 ROI: -9 Dimers W%: 46 ROI: -7 Marco D'Angelo W%: 53 ROI: -5

TOTAL
UNDER 213.0 (-110)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -5
Parlay's Pundit W%: 50 ROI: -7 Mitch Wilson W%: 52 ROI: 0 Corey Scott W%: 51 ROI: -1 Sean Perry Wins W%: 49 ROI: -9 Nick Musial W%: 48 ROI: -8 Bruce Marshall W%: 48 ROI: -6 Big Al W%: 51 ROI: -5

TOTAL
OVER 213.0 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -4
Z Code System W%: 50 ROI: -3 Stephen Nover W%: 46 ROI: -12 Trent Pruitt W%: 51 ROI: -3 Raphael Esparza W%: 53 ROI: 0 Robert Ferringo W%: 52 ROI: -1