Major League Baseball
Saturday, May 27th 2023 16:10
Finished
5 Game 0
Seattle Mariners SPREAD -1.5 -100
AVG SPREAD W%: 55 ROI: 5
LVSS W%: 57.08 ROI: 8.2 Hoopsgooroo W%: 54.41 ROI: 3.3 Benjamin Lee Eckstein W%: 52.65 ROI: 2.96
Pittsburgh Pirates SPREAD 1.5
Seattle Mariners MONEY -212
AVG MONEY W%: 44 ROI: -12
Prediction Machine W%: 43.88 ROI: -11.5
Pittsburgh Pirates MONEY 185
AVG MONEY W%: 54 ROI: 5
Wizard W%: 56.46 ROI: 8.26 Root Trust W%: 57.92 ROI: 10.47 Romeo Santos W%: 54.67 ROI: 1.08 Richie Carerra W%: 53.78 ROI: 5.38 Mean Green Profit Machine W%: 55.98 ROI: 10.05 Jack Howard W%: 44.06 ROI: -4.66
OVER 7.5 -110
AVG OVER W%: 57 ROI: 7
SportsBetDominator W%: 58.37 ROI: 8.69 Mighty Quinn W%: 55.61 ROI: 5.22
UNDER O 7.5 -110
AVG UNDER W%: 58 ROI: 13
Sports Locksmith W%: 62.2 ROI: 17.64 Ron Raymond W%: 59.72 ROI: 15.84 Rob Vincily W%: 53.63 ROI: 6.57 Carolina Sports W%: 56.9 ROI: 10.03

4 FirstFiveInnings 0
Seattle Mariners SPREAD -0.5 -143
Pittsburgh Pirates SPREAD 0.5
Seattle Mariners MONEY -215
Pittsburgh Pirates MONEY 180
OVER 4.0 105
UNDER O 4.0 -125

3 FirstInning 0
Seattle Mariners SPREAD 0.0 0
Pittsburgh Pirates SPREAD 0.0
Seattle Mariners MONEY -160
AVG MONEY W%: 58 ROI: 12
Gordon24 W%: 58.04 ROI: 12.08
Pittsburgh Pirates MONEY 120
OVER 1.5 250
UNDER O 1.5 -360
AVG UNDER W%: 66 ROI: 25
CKO W%: 65.9 ROI: 25.42