Major League Baseball
Saturday, May 27th 2023 16:10
Finished
5 Game 0
Seattle Mariners SPREAD -1.5 -100
AVG SPREAD W%: 54 ROI: 4
LVSS W%: 56.22 ROI: 6.64 Hoopsgooroo W%: 54.51 ROI: 3.51 Benjamin Lee Eckstein W%: 52.73 ROI: 3.29
Pittsburgh Pirates SPREAD 1.5
Seattle Mariners MONEY -212
AVG MONEY W%: 45 ROI: -9
Prediction Machine W%: 44.88 ROI: -8.67
Pittsburgh Pirates MONEY 185
AVG MONEY W%: 54 ROI: 6
Wizard W%: 57.14 ROI: 9.62 Root Trust W%: 57.51 ROI: 8.82 Romeo Santos W%: 55.91 ROI: 3.38 Richie Carerra W%: 53.45 ROI: 4.48 Mean Green Profit Machine W%: 56.8 ROI: 11.66 Jack Howard W%: 45.08 ROI: -3.25
OVER 7.5 -110
AVG OVER W%: 57 ROI: 7
SportsBetDominator W%: 58.68 ROI: 9.35 Mighty Quinn W%: 55.61 ROI: 5.22
UNDER O 7.5 -110
AVG UNDER W%: 58 ROI: 13
Sports Locksmith W%: 62.18 ROI: 17.48 Ron Raymond W%: 59.72 ROI: 15.38 Rob Vincily W%: 54.17 ROI: 7.73 Carolina Sports W%: 57.2 ROI: 10.58

4 FirstFiveInnings 0
Seattle Mariners SPREAD -0.5 -143
Pittsburgh Pirates SPREAD 0.5
Seattle Mariners MONEY -215
Pittsburgh Pirates MONEY 180
OVER 4.0 105
UNDER O 4.0 -125

3 FirstInning 0
Seattle Mariners SPREAD 0.0 0
Pittsburgh Pirates SPREAD 0.0
Seattle Mariners MONEY -160
AVG MONEY W%: 59 ROI: 13
Gordon24 W%: 58.77 ROI: 13.44
Pittsburgh Pirates MONEY 120
OVER 1.5 250
UNDER O 1.5 -360
AVG UNDER W%: 66 ROI: 25
CKO W%: 65.87 ROI: 25.33