NBA Basketball
Thursday, November 30th 2023 10:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
2.0 -110
105
O229.5 -110
-2.0 -110
-125
U229.5 -110
SPREAD
Los Angeles Clippers 2.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -3
The Viking W%: 51 ROI: -4 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Cameron Picks and parlays W%: 51 ROI: -4 Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Jack Jones W%: 50 ROI: -3 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Ethan Matthew W%: 51 ROI: 3

SPREAD
Golden State Warriors -2.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Matt Fargo W%: 47 ROI: -4 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Jack Banks W%: 53 ROI: -0 Kyle Lupas W%: 51 ROI: -2 Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Jeff Hochman W%: 57 ROI: 5 ProSportsPicks W%: 49 ROI: -15 Hollywood Sports W%: 46 ROI: -17MONEY
Los Angeles Clippers 105
AVG MONEY W%: 45 ROI: -10
Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Max Newbury W%: 42 ROI: -17

MONEY
Golden State Warriors -125
AVG MONEY W%: 56 ROI: -5
Matt Severance W%: 56 ROI: -5

TOTAL
UNDER 229.5 (-110)
AVG UNDER W%: 51 ROI: 3
Ethan Matthew W%: 51 ROI: 3

TOTAL
OVER 229.5 (-110)
AVG OVER W%: 47 ROI: -9
Dave Price W%: 47 ROI: -9