MLB Baseball
Tuesday, June 11th 2024 6:40 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -210
102
O8.0 -110
-1.5 178
-112
U8.0 -110
SPREAD
Washington Nationals 1.5 (-210)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -8
Zach Thompson W%: 51 ROI: -8

SPREAD
Detroit Tigers -1.5 (178)MONEY
Washington Nationals 102
AVG MONEY W%: 52 ROI: -2
Kevin V. W%: 53 ROI: -3 Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Against the Public Dana Lane W%: 50 ROI: -5 Arthur Reyes W%: 46 ROI: -12 David Delano W%: 56 ROI: 3 Sharp Bettor W%: 50 ROI: -6 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Jack Brayman W%: 67 ROI: 33 Professor MJ W%: 55 ROI: 1 Drew Martin W%: 47 ROI: -9 Pardon My Pick W%: 54 ROI: -1

MONEY
Detroit Tigers -112
AVG MONEY W%: 49 ROI: -8
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Kyle Kirms W%: 48 ROI: -8 Tony Sacco W%: 49 ROI: -9 Insider Sports Report W%: 51 ROI: -4 Elite Sports Picks W%: 48 ROI: -10 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10 Sean Perry Wins W%: 47 ROI: -11 Dquan Picks W%: 42 ROI: -20

TOTAL
UNDER 8.0 (-110)
AVG UNDER W%: 48 ROI: -10
Arthur Reyes W%: 46 ROI: -12 Dwayne Bryant W%: 49 ROI: -8

TOTAL
OVER 8.0 (-110)
AVG OVER W%: 49 ROI: -5
Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -9 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Sniper Wes W%: 51 ROI: -1