MLB Baseball
Thursday, June 13th 2024 1:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -147
136
O9.5 -105
-1.5 127
-148
U9.5 -115
SPREAD
Washington Nationals 1.5 (-147)

SPREAD
Detroit Tigers -1.5 (127)MONEY
Washington Nationals 136
AVG MONEY W%: 48 ROI: -7
Chris King W%: 51 ROI: -4 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Eric Pathi W%: 43 ROI: -12 Drew Martin W%: 47 ROI: -9 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7

MONEY
Detroit Tigers -148
AVG MONEY W%: 50 ROI: -6
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -9 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 David Racey W%: 49 ROI: -5 James Boutros W%: 46 ROI: -9 Razor Sharp W%: 49 ROI: -8 John Martin W%: 46 ROI: -11 Kenny Walker W%: 48 ROI: -4 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Against the Public Dana Lane W%: 50 ROI: -5 Dave Price W%: 47 ROI: -9 The Champ W%: 51 ROI: -7 Hammerin Hank W%: 55 ROI: 3

TOTAL
UNDER 9.5 (-115)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -5
Black Widow W%: 50 ROI: -5

TOTAL
OVER 9.5 (-105)
AVG OVER W%: 49 ROI: -5
James Boutros W%: 46 ROI: -9 Jim Feist W%: 44 ROI: -15 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Info Plays W%: 56 ROI: 10 Totals Guru W%: 49 ROI: -7 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5