NBA Basketball
Monday, February 5th 2024 7:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
5.0 -112
165
O235.0 -108
-5.0 -107
-190
U235.0 -112
SPREAD
Sacramento Kings 5.0 (-112)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -6
Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Matt Wiesenfeld W%: 47 ROI: -10 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1 Nick Friar W%: 41 ROI: -24 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Wunderdog W%: 55 ROI: -0 CleInsider W%: 50 ROI: -3

SPREAD
Cleveland Cavaliers -5.0 (-107)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Chris King W%: 52 ROI: -3 Teyas Sports W%: 50 ROI: -4 Ty Gaston W%: 49 ROI: -6 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Jimmy Boyd W%: 53 ROI: 1 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5 Guaranteed Picks W%: 56 ROI: 9 Hunter Skoczylas W%: 55 ROI: -8 The Champ W%: 51 ROI: -7 Brad Botkin W%: 42 ROI: -20MONEY
Sacramento Kings 165
AVG MONEY W%: 49 ROI: -6
Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6

MONEY
Cleveland Cavaliers -190
AVG MONEY W%: 56 ROI: -5
Matt Severance W%: 56 ROI: -5

TOTAL
UNDER 235.0 (-112)
AVG UNDER W%: 54 ROI: 4
Anson Munson W%: 54 ROI: 4

TOTAL
OVER 235.0 (-108)
AVG OVER W%: 49 ROI: -5
Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1