NBA Basketball
Wednesday, May 22nd 2024 8:30 PM
Finished
Spread
Money
Total
4.5 -110
165
O207.0 -105
-4.5 -110
-190
U207.0 -115
SPREAD
Dallas Mavericks 4.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 52 ROI: -3
Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Bruce Marshall W%: 48 ROI: -6 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Strike Point Sports W%: 54 ROI: 3 Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10 Las Vegas Sports Betting W%: 48 ROI: -8 Jeff Hochman W%: 56 ROI: 4 Arun Shiva W%: 52 ROI: -2 Pardon My Pick W%: 54 ROI: -1 Zack Cimini W%: 54 ROI: 3 Doug Upstone W%: 48 ROI: -10 The Prez W%: 63 ROI: 16 Sports Made Easy W%: 49 ROI: -10

SPREAD
Minnesota Timberwolves -4.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Sharp Trading Plays W%: 48 ROI: -8 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Eric P. W%: 45 ROI: -14 Nick Musial W%: 48 ROI: -7 Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Aengus Moorehead W%: 50 ROI: -4 Goodfella W%: 56 ROI: 2 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Sports Guy W%: 47 ROI: -11 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Robert Ferringo W%: 52 ROI: -1 Sean Perry Wins W%: 47 ROI: -11 Trust My System W%: 51 ROI: -8 Bob Bafle W%: 51 ROI: -3MONEY
Dallas Mavericks 165
AVG MONEY W%: 52 ROI: -0
Jay Briggs W%: 52 ROI: -0

MONEY
Minnesota Timberwolves -190
AVG MONEY W%: 57 ROI: -1
Tim Finnegan W%: 61 ROI: 1 Ricky Tran W%: 56 ROI: -3 Duck Investments W%: 55 ROI: -2

TOTAL
UNDER 207.0 (-115)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -5
Brad Francis W%: 56 ROI: -7 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Kevin Thomas W%: 53 ROI: 3 Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Nick Musial W%: 48 ROI: -7 ASA wins W%: 48 ROI: -10 Oskeim Sports W%: 52 ROI: -9 LVSB Total W%: 45 ROI: -15 Tony George W%: 48 ROI: -6 TB Sports Betting W%: 40 ROI: -26 Analytics Capper W%: 51 ROI: -2 HEdge Admin W%: 67 ROI: 27

TOTAL
OVER 207.0 (-105)
AVG OVER W%: 52 ROI: -3
Nick Musial W%: 48 ROI: -7 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1 Duck Investments W%: 55 ROI: -2