NFL Football
Monday, September 18th 2023 8:15 PM
Finished
Spread
Money
Total
-2.0 -110
-140
O39.0 -110
2.0 -110
120
U39.0 -110
SPREAD
Cleveland Browns -2.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 47 ROI: -11
Emory Hunt W%: 53 ROI: 1 Pete Hernandez W%: 44 ROI: -15 Phil Agius W%: 29 ROI: -45 David Racey W%: 49 ROI: -5 Las Vegas Sports Betting W%: 48 ROI: -9 Aengus Moorehead W%: 49 ROI: -4 Anson Munson W%: 54 ROI: 4 Dan Kaiser W%: 53 ROI: -4 Ronald Cabang W%: 51 ROI: -6 Worlds Worst Picker W%: 47 ROI: -10 6ix Bets W%: 33 ROI: -36 Analytics Capper W%: 51 ROI: -2

SPREAD
Pittsburgh Steelers 2.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
R.J. White W%: 52 ROI: -1 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Jeff Ma W%: 43 ROI: -17 Greg Cantone W%: 51 ROI: -4 Wiseguy Sportswire W%: 50 ROI: -5 Final Score Network W%: 50 ROI: -5 Insight Selections W%: 33 ROI: -36 Julian Edlow W%: 50 ROI: -7 Josh Appelbaum W%: 63 ROI: 13 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Vegas Sports Informer W%: 53 ROI: 1 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 Black Widow W%: 51 ROI: -4 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Insider Sports Report W%: 51 ROI: -4 Moneyline Matt W%: 67 ROI: 27 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Sia Nejad W%: 45 ROI: -16 Brandon Lang W%: 46 ROI: -12 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -4 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Executive W%: 48 ROI: -10 Relentless Sports Consulting W%: 44 ROI: -21 Sports Bank W%: 58 ROI: 10 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1 Teddy Covers W%: 52 ROI: -1 Lenny Stevens W%: 49 ROI: -7 BTO pros W%: 43 ROI: -15MONEY
Cleveland Browns -140
AVG MONEY W%: 50 ROI: -7
Jesse Schule W%: 50 ROI: -10 The Champ W%: 51 ROI: -7 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54 ROI: -8 Griffin Murphy W%: 46 ROI: -11 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Dimers W%: 46 ROI: -7 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Stuntalot W%: 54 ROI: -6 Jeff Michaels W%: 52 ROI: -3 Marco Aguilar W%: 46 ROI: -16

MONEY
Pittsburgh Steelers 120
AVG MONEY W%: 48 ROI: -6
Action Pro System W%: 44 ROI: -15 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Eric Cohen W%: 53 ROI: 1 Jason La Canfora W%: 47 ROI: -6

TOTAL
UNDER 39.0 (-110)
AVG UNDER W%: 48 ROI: -11
Kenny White W%: 50 ROI: -5 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Phil Agius W%: 29 ROI: -45 Greg Cantone W%: 51 ROI: -4 LVSB Total W%: 45 ROI: -14 Hunter Price W%: 51 ROI: -5 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Nicholas Earle W%: 46 ROI: -6 Stuntalot W%: 54 ROI: -6 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Lucky Lee Locks W%: 55 ROI: -8 Top Rank W%: 33 ROI: -37 Pardon My Pick W%: 54 ROI: -1

TOTAL
OVER 39.0 (-110)
AVG OVER W%: 52 ROI: -0
Totals Guru W%: 49 ROI: -6 Trace Adams W%: 49 ROI: -6 Offshore Picks W%: 53 ROI: 3 Guaranteed Picks W%: 56 ROI: 9 Raphael Esparza W%: 53 ROI: 0 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Mike McClure W%: 54 ROI: 3