NFL Football
Monday, September 18th 2023 8:15 PM
Finished
Spread
Money
Total
-2.0 -110
-140
O39.0 -110
2.0 -110
120
U39.0 -110
SPREAD
Cleveland Browns -2.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 47 ROI: -10
Emory Hunt W%: 53 ROI: 1 Pete Hernandez W%: 44 ROI: -15 Phil Agius W%: 29 ROI: -45 David Racey W%: 50 ROI: -4 Las Vegas Sports Betting W%: 50 ROI: -4 Aengus Moorehead W%: 50 ROI: -4 Anson Munson W%: 54 ROI: 3 Dan Kaiser W%: 55 ROI: 1 Ronald Cabang W%: 50 ROI: -8 Worlds Worst Picker W%: 47 ROI: -9 6ix Bets W%: 33 ROI: -36 Analytics Capper W%: 51 ROI: -2

SPREAD
Pittsburgh Steelers 2.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
R.J. White W%: 52 ROI: 0 Jay Briggs W%: 52 ROI: -0 Andrew Jett W%: 48 ROI: -9 Tony Sink W%: 50 ROI: -3 Jeff Ma W%: 43 ROI: -17 Greg Cantone W%: 51 ROI: -3 Wiseguy Sportswire W%: 50 ROI: -5 Final Score Network W%: 50 ROI: -5 Insight Selections W%: 33 ROI: -36 Julian Edlow W%: 50 ROI: -7 Josh Appelbaum W%: 63 ROI: 13 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -12 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -2 Vegas Sports Informer W%: 53 ROI: 1 Jason Sharpe W%: 50 ROI: -5 Black Widow W%: 50 ROI: -5 Sports Picks Forum W%: 49 ROI: -7 Insider Sports Report W%: 51 ROI: -3 Moneyline Matt W%: 67 ROI: 27 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -5 Sia Nejad W%: 45 ROI: -15 Brandon Lang W%: 45 ROI: -13 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -4 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Executive W%: 48 ROI: -10 Relentless Sports Consulting W%: 44 ROI: -21 Sports Bank W%: 58 ROI: 10 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1 Teddy Covers W%: 52 ROI: -2 Lenny Stevens W%: 49 ROI: -7 BTO pros W%: 43 ROI: -15MONEY
Cleveland Browns -140
AVG MONEY W%: 50 ROI: -7
Jesse Schule W%: 50 ROI: -10 The Champ W%: 51 ROI: -6 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54 ROI: -8 Griffin Murphy W%: 45 ROI: -13 Vernon Croy W%: 47 ROI: -3 Dimers W%: 46 ROI: -8 Duck Investments W%: 56 ROI: -1 Stuntalot W%: 54 ROI: -6 Jeff Michaels W%: 52 ROI: -2 Marco Aguilar W%: 46 ROI: -16

MONEY
Pittsburgh Steelers 120
AVG MONEY W%: 49 ROI: -5
Action Pro System W%: 44 ROI: -15 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -5 Eric Cohen W%: 53 ROI: 1 Jason La Canfora W%: 49 ROI: -3

TOTAL
UNDER 39.0 (-110)
AVG UNDER W%: 48 ROI: -10
Kenny White W%: 50 ROI: -5 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -6 Phil Agius W%: 29 ROI: -45 Greg Cantone W%: 51 ROI: -3 LVSB Total W%: 44 ROI: -16 Hunter Price W%: 53 ROI: -1 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -0 Nicholas Earle W%: 47 ROI: -4 Stuntalot W%: 54 ROI: -6 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Lucky Lee Locks W%: 55 ROI: -8 Top Rank W%: 33 ROI: -37 Pardon My Pick W%: 55 ROI: 1

TOTAL
OVER 39.0 (-110)
AVG OVER W%: 52 ROI: -0
Totals Guru W%: 49 ROI: -7 Trace Adams W%: 49 ROI: -5 Offshore Picks W%: 53 ROI: 3 Guaranteed Picks W%: 56 ROI: 9 Raphael Esparza W%: 52 ROI: -0 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -5 Mike McClure W%: 55 ROI: 4