NBA Basketball
Friday, April 12th 2024 10:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
4.5 -112
163
O224.0 -110
-4.5 -107
-187
U224.0 -110
SPREAD
New Orleans Pelicans 4.5 (-112)
AVG SPREAD W%: 47 ROI: -9
Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Paul Biagioli W%: 49 ROI: -4 Aengus Moorehead W%: 50 ROI: -4 John Martin W%: 46 ROI: -11 Mikey Sports W%: 44 ROI: -16 The Gold Sheet W%: 47 ROI: -9 Ty Gaston W%: 47 ROI: -9 Liev Jackson W%: 42 ROI: -17

SPREAD
Golden State Warriors -4.5 (-107)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -5
Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Filip Tomic W%: 46 ROI: -13 Cameron Picks and parlays W%: 51 ROI: -4 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Dwayne Bryant W%: 49 ROI: -8 Jay Briggs W%: 52 ROI: -0MONEY
New Orleans Pelicans 163
AVG MONEY W%: 48 ROI: -3
Vernon Croy W%: 48 ROI: -3

MONEY
Golden State Warriors -187
AVG MONEY W%: 50 ROI: -10
Erik Kuselias W%: 50 ROI: -10

TOTAL
UNDER 224.0 (-110)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -7
The Gold Sheet W%: 47 ROI: -9 Kyle Hunter W%: 51 ROI: -4

TOTAL
OVER 224.0 (-110)
AVG OVER W%: 49 ROI: -5
Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5