NBA Basketball
Wednesday, May 15th 2024 7:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
16.0 -110
958
O205.5 -110
-16.0 -110
-1799
U205.5 -110
SPREAD
Cleveland Cavaliers 16.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -2
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -4 Eric Pathi W%: 44 ROI: -12 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Sports Picks Forum W%: 49 ROI: -8 Filip Tomic W%: 46 ROI: -12 Anson Munson W%: 53 ROI: 1 Dimers W%: 46 ROI: -7 Mitch Wilson W%: 52 ROI: 0 Mario Rojas W%: 67 ROI: 27

SPREAD
Boston Celtics -16.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -4
Bruce Marshall W%: 48 ROI: -6 Kevin Thomas W%: 55 ROI: 6 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Noah Parker W%: 48 ROI: -8 Z Code System W%: 50 ROI: -3 Kyle Kirms W%: 49 ROI: -5 Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Jason La Canfora W%: 49 ROI: -3 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -8 Drew Phelps W%: 50 ROI: -1 Mark Zinno W%: 49 ROI: -8 Vegas Insider W%: 49 ROI: -7 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -0 Jay Briggs W%: 52 ROI: -0 Arun Shiva W%: 50 ROI: -5MONEY
Cleveland Cavaliers 958
AVG MONEY W%: 46 ROI: -7
Dimers W%: 46 ROI: -7

MONEY
Boston Celtics -1799

TOTAL
UNDER 205.5 (-110)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -5
Mitch Wilson W%: 52 ROI: 0 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Noah Parker W%: 48 ROI: -8 Kevin Thomas W%: 55 ROI: 6 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -8 LVSB Total W%: 44 ROI: -16 Vernon Croy W%: 47 ROI: -3

TOTAL
OVER 205.5 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -4
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Z Code System W%: 50 ROI: -3 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -12 Tim Donaghy W%: 50 ROI: -5 Tony LaDuke W%: 52 ROI: -3 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -0 Brody Vaughn W%: 53 ROI: 1