MLB Baseball
Monday, September 18th 2023 8:05 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -135
158
O9.0 -110
-1.5 115
-175
U9.0 -110
SPREAD
Boston Red Sox 1.5 (-135)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: 1
Ethan Matthew W%: 50 ROI: 1

SPREAD
Texas Rangers -1.5 (115)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -4
Z Code System W%: 50 ROI: -3 Steve Buchanan W%: 50 ROI: -4MONEY
Boston Red Sox 158
AVG MONEY W%: 49 ROI: -6
Tony Sink W%: 50 ROI: -3 Andrew Jett W%: 49 ROI: -9 Tony's Picks W%: 48 ROI: -7

MONEY
Texas Rangers -175
AVG MONEY W%: 51 ROI: -5
Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Michael Briggs W%: 52 ROI: 0 Collin Kearce W%: 48 ROI: -8 ConsensusPix W%: 54 ROI: -8 John Martin W%: 46 ROI: -11 Rob Vinciletti W%: 54 ROI: 1 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -5 Mitch Wilson W%: 52 ROI: 0 Henry Palattella W%: 50 ROI: -5 ASA wins W%: 48 ROI: -11 Jimmy Adams W%: 49 ROI: -9 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Arun Shiva W%: 50 ROI: -4

TOTAL
UNDER 9.0 (-110)
AVG UNDER W%: 48 ROI: -9
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -6 Keith Schmelter W%: 50 ROI: -5 Collin Kearce W%: 48 ROI: -8 Marco Aguilar W%: 46 ROI: -16

TOTAL
OVER 9.0 (-110)
AVG OVER W%: 51 ROI: -4
Z Code System W%: 50 ROI: -3 Mitch Wilson W%: 52 ROI: 0 Henry Palattella W%: 50 ROI: -5 Duck Investments W%: 56 ROI: -1 Griffin Murphy W%: 45 ROI: -13 Ethan Matthew W%: 50 ROI: 1