MLB Baseball
Monday, September 18th 2023 20:05
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -135
158
O9.0 -110
-1.5 115
-175
U9.0 -110

SPREAD
Texas Rangers -1.5 115
Z Code System W%: 50.39 ROI: -4.75 Steve Buchanan W%: 55.56 ROI: 9.78
SPREAD
Boston Red Sox -135 1.5
Ethan Matthew W%: 50 ROI: -10

MONEY
Texas Rangers -175
Randy Chambers W%: 48.39 ROI: -6.76 Michael Briggs W%: 50.9 ROI: -2.33 Collin Kearce W%: 42.11 ROI: -15.58 ConsensusPix W%: 59.15 ROI: -4.39 John Martin W%: 43.37 ROI: -13.04 Rob Vinciletti W%: 43.75 ROI: -19.92 Ron Romanelli W%: 47.03 ROI: -10.49 Mitch Wilson W%: 49.02 ROI: -5.41 Henry Palattella W%: 51.08 ROI: -3.45 ASA wins W%: 40 ROI: -26.05 Jimmy Adams W%: 49.37 ROI: -8.29 Matt Severance W%: 52.99 ROI: -9.38 Arun Shiva W%: 48.99 ROI: -6.41

MONEY
Boston Red Sox 158
Tony Sink W%: 52.54 ROI: 4.38 Andrew Jett W%: 48.46 ROI: -10.26 Tony's Picks W%: 47.93 ROI: -5.81
TOTAL
OVER 9.0 -110
Z Code System W%: 50.39 ROI: -4.75 Mitch Wilson W%: 49.02 ROI: -5.41 Henry Palattella W%: 51.08 ROI: -3.45 Duck Investments W%: 53.05 ROI: -6.16 Griffin Murphy W%: 45.88 ROI: -13 Ethan Matthew W%: 50 ROI: -10
TOTAL
UNDER O 9.0 -110
David Picks and parlays W%: 48.31 ROI: -6.87 Keith Schmelter W%: 50.5 ROI: -4.59 Collin Kearce W%: 42.11 ROI: -15.58 Jane Gibson W%: 47.95 ROI: -12.89