MLB Baseball
Sunday, June 30th 2024 2:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -115
185
O7.0 -115
-1.5 -105
-211
U7.0 -105
SPREAD
Colorado Rockies 1.5 (-115)

SPREAD
Chicago White Sox -1.5 (-105)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -5
Bosun Akinpelu W%: 50 ROI: -5 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Nathan Beighle W%: 50 ROI: -5 David Racey W%: 49 ROI: -5 Ricky Tran W%: 56 ROI: -2 Zach Thompson W%: 51 ROI: -7 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5 Mike Lundin W%: 51 ROI: -5MONEY
Colorado Rockies 185
AVG MONEY W%: 51 ROI: -3
Platinum Plays W%: 55 ROI: 3 Huddle Up Sports W%: 51 ROI: -4 High Stakes Syndicate W%: 48 ROI: -10 Jason Green W%: 51 ROI: -3 Bob Bafle W%: 51 ROI: -1

MONEY
Chicago White Sox -211
AVG MONEY W%: 52 ROI: -3
Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Anthony Allen W%: 53 ROI: 0 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10

TOTAL
UNDER 7.0 (-105)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -6
Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Nathan Beighle W%: 50 ROI: -5 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Grace Remington W%: 49 ROI: -7

TOTAL
OVER 7.0 (-115)
AVG OVER W%: 51 ROI: -3
Jason Green W%: 51 ROI: -3