NCAA Football
Wednesday, December 27th 2023 9:05 PM
Finished
Spread
Money
Total
4.0 -115
164
O56.0 -110
-4.0 -105
-189
U56.0 -110
SPREAD
Texas A&M 4.0 (-115)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -3
Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Cameron Picks and parlays W%: 51 ROI: -4 Eric P. W%: 45 ROI: -13 Nicholas Earle W%: 46 ROI: -6 Cole Faxon W%: 45 ROI: -11 Bender Wins W%: 51 ROI: -8 CleInsider W%: 50 ROI: -3 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Executive W%: 48 ROI: -10 Vegas Script W%: 64 ROI: 13 NeverLosePicks W%: 60 ROI: 12

SPREAD
Oklahoma State -4.0 (-105)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -4
Jeff Hochman W%: 57 ROI: 5 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Barrett Sallee W%: 45 ROI: -13 Corey Ghee W%: 53 ROI: -3 Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Eric Cohen W%: 53 ROI: 1 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Scott Spreitzer W%: 51 ROI: -4 Info Plays W%: 55 ROI: 8 Kenny Walker W%: 48 ROI: -4 Doc's Sports W%: 48 ROI: -7 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Billy Coleman W%: 49 ROI: -7 Las Vegas Sports Betting W%: 48 ROI: -9 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Rocky Atkinson W%: 50 ROI: -5 Brandon Lang W%: 46 ROI: -12 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Parlay Safari W%: 47 ROI: -10 Grace McDermott W%: 46 ROI: -15 Pardon My Pick W%: 54 ROI: -1 HEdge Admin W%: 67 ROI: 27MONEY
Texas A&M 164
AVG MONEY W%: 46 ROI: -8
Nicholas Earle W%: 46 ROI: -6 Jess Root W%: 46 ROI: -10

MONEY
Oklahoma State -189
AVG MONEY W%: 53 ROI: -3
Ryan Bunnell W%: 46 ROI: -9 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Brad Francis W%: 56 ROI: -7 Steve Fezzik W%: 58 ROI: 5 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3 Bryan Power W%: 53 ROI: -1 Hammerin Hank W%: 55 ROI: 3

TOTAL
UNDER 56.0 (-110)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -5
Z Code System W%: 50 ROI: -4 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6

TOTAL
OVER 56.0 (-110)
AVG OVER W%: 49 ROI: -5
Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Jess Root W%: 46 ROI: -10 Steve Merril W%: 51 ROI: -3