MLB Baseball
Monday, September 18th 2023 19:20
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -207
-109
O9.5 -110
-1.5 175
-101
U9.5 -110

SPREAD
Atlanta Braves -1.5 175
SPREAD
Philadelphia Phillies -207 1.5
Liam Keating W%: 57.14 ROI: 16.96

MONEY
Atlanta Braves -101
Mike Fink W%: 52.13 ROI: -3.91 Ray Monohan W%: 45.83 ROI: -12.19 Mitch Wilson W%: 49.02 ROI: -5.41

MONEY
Philadelphia Phillies -109
Guy Bruhn W%: 54.35 ROI: 6.3 Randy Chambers W%: 48.39 ROI: -6.76 Will Rogers W%: 56.57 ROI: 3.66 Dave Price W%: 44.8 ROI: -13.62 Kenny Walker W%: 52.58 ROI: 6.68 AAA Sports W%: 56.64 ROI: -0.02 Greg Peterson W%: 56.14 ROI: 5.89 Grace McDermott W%: 46.54 ROI: -14.2 Offshore Picks W%: 53.74 ROI: 3.62 Vegas Insider W%: 47.52 ROI: -9.69 Ryan Dodson W%: 73.91 ROI: 47 6ix Bets W%: 33.33 ROI: -36
TOTAL
OVER 9.5 -110
David Picks and parlays W%: 48.31 ROI: -6.87 The Champ W%: 49.5 ROI: -8.5 R&R Totals W%: 44.58 ROI: -14.6 Ron Romanelli W%: 47.03 ROI: -10.49 Grace McDermott W%: 46.54 ROI: -14.2 Dimers W%: 46.43 ROI: -1.85 Ryan Dodson W%: 73.91 ROI: 47 Liam Keating W%: 57.14 ROI: 16.96 Tony's Picks W%: 47.93 ROI: -5.81 Stuntalot W%: 58.82 ROI: 1.67
TOTAL
UNDER O 9.5 -110
Howie TheCapperaa W%: 58.54 ROI: 5.72 Vegas Insider W%: 47.52 ROI: -9.69