MLB Baseball
Wednesday, June 12th 2024 4:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -117
192
O7.5 -116
-1.5 -102
-230
U7.5 -104
SPREAD
Oakland Athletics 1.5 (-117)

SPREAD
San Diego Padres -1.5 (-102)
AVG SPREAD W%: 53 ROI: -2
Chris King W%: 51 ROI: -4 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Trent Pruitt W%: 51 ROI: -3 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Vonn 5 W%: 64 ROI: 14 The Champ W%: 51 ROI: -7MONEY
Oakland Athletics 192

MONEY
San Diego Padres -230
AVG MONEY W%: 52 ROI: -5
Parlay's Pundit W%: 49 ROI: -8 Football Jesus W%: 54 ROI: 1 Hunter Price W%: 51 ROI: -5 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10

TOTAL
UNDER 7.5 (-104)
AVG UNDER W%: 48 ROI: -8
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 David Racey W%: 49 ROI: -5 Trent Pruitt W%: 51 ROI: -3 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Jackie Mack W%: 38 ROI: -27 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Drew Martin W%: 47 ROI: -9

TOTAL
OVER 7.5 (-116)