NFL Football
Sunday, December 31st 2023 8:20 PM
Finished
Spread
Money
Total
0.0 -110
-115
O42.0 -110
0.0 -110
-105
U42.0 -110
SPREAD
Green Bay Packers 0.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -4
Emory Hunt W%: 53 ROI: 1 R.J. White W%: 52 ROI: -0 Pete Prisco W%: 52 ROI: 0 Will Brinson W%: 38 ROI: -27 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Roger Quinn W%: 44 ROI: -14 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 Jeff Petch W%: 57 ROI: 9 Doug Kezirian W%: 49 ROI: -6 Tony Gordon W%: 52 ROI: -1 John Martin W%: 46 ROI: -11 Bosun Akinpelu W%: 50 ROI: -5 Joel Picks and parlays W%: 42 ROI: -21 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Billy Coleman W%: 49 ROI: -8 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Jay Briggs W%: 52 ROI: -0 Insider Money Moves W%: 67 ROI: 26 Michael Lombardi W%: 50 ROI: -4 Troy Wins W%: 56 ROI: -2 IAmParlayP W%: 59 ROI: 4 The Champ W%: 51 ROI: -7 Lenny Stevens W%: 49 ROI: -7 Rhino Picks W%: 54 ROI: -4 John Holler W%: 39 ROI: -25 HEdge Admin W%: 67 ROI: 27

SPREAD
Minnesota Vikings 0.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -7
Jeff Hochman W%: 56 ROI: 4 Weston Stradtman W%: 56 ROI: 6 Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 Eric Pathi W%: 43 ROI: -12 Primetime Sports Picks W%: 49 ROI: -8 Port Port Sports W%: 33 ROI: -37 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 CleInsider W%: 50 ROI: -3 Terry Kaline W%: 50 ROI: -7MONEY
Green Bay Packers -115
AVG MONEY W%: 48 ROI: -8
Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Aengus Moorehead W%: 50 ROI: -4 Las Vegas Sports Betting W%: 48 ROI: -8 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Josh Nagel W%: 49 ROI: -7 John Holler W%: 39 ROI: -25

MONEY
Minnesota Vikings -105
AVG MONEY W%: 52 ROI: -7
Ziti Sports W%: 49 ROI: -6 Sia Nejad W%: 45 ROI: -16 Brad Powers W%: 49 ROI: -7 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -5 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1

TOTAL
UNDER 42.0 (-110)
AVG UNDER W%: 47 ROI: -10
Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 John Martin W%: 46 ROI: -11 Sean Higgs W%: 46 ROI: -12

TOTAL
OVER 42.0 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -6
Ross Tucker W%: 52 ROI: -3 Chris Piper W%: 44 ROI: -15 Randy McKay W%: 54 ROI: 3 Steve Fezzik W%: 58 ROI: 5 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Trace Adams W%: 48 ROI: -7 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Raphael Esparza W%: 52 ROI: -0 John Holler W%: 39 ROI: -25