NBA Basketball
Friday, December 1st 2023 7:30 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -105
108
O217.0 -110
-1.5 -115
-128
U217.0 -110
SPREAD
New York Knicks 1.5 (-105)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Eric P. W%: 45 ROI: -13 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1

SPREAD
Toronto Raptors -1.5 (-115)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -6
Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Anthony Leute W%: 49 ROI: -7 Filip Tomic W%: 46 ROI: -13 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Nathan Beighle W%: 50 ROI: -5 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Philly Connection W%: 51 ROI: -4 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Christian Crittenden W%: 50 ROI: -5MONEY
New York Knicks 108
AVG MONEY W%: 55 ROI: -1
Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1

MONEY
Toronto Raptors -128
AVG MONEY W%: 55 ROI: -3
Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Pardon My Pick W%: 54 ROI: -1

TOTAL
UNDER 217.0 (-110)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -7
Anthony Leute W%: 49 ROI: -7 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Nathan Beighle W%: 50 ROI: -5 Jesse Schule W%: 50 ROI: -10

TOTAL
OVER 217.0 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -5
Christian Crittenden W%: 50 ROI: -5