MLB Baseball
Friday, July 5th 2024 8:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -162
131
O8.0 -105
-1.5 140
-145
U8.0 -115
SPREAD
Houston Astros 1.5 (-162)

SPREAD
Minnesota Twins -1.5 (140)
AVG SPREAD W%: 54 ROI: 6
Aengus Moorehead W%: 49 ROI: -4 Gus Augustine W%: 59 ROI: 17MONEY
Houston Astros 131
AVG MONEY W%: 51 ROI: -2
Justin W. W%: 50 ROI: -6 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Steve Janus W%: 52 ROI: 4 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1

MONEY
Minnesota Twins -145
AVG MONEY W%: 47 ROI: -13
Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Ricky Picks and parlays W%: 49 ROI: -6 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Jim Feist W%: 45 ROI: -14 Oskeim Sports W%: 51 ROI: -10 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 AAA Sports W%: 55 ROI: -4 Sportsbook Breakers W%: 0 ROI: -100 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 0 Tokyo Brandon W%: 50 ROI: -11 TampaSports W%: 53 ROI: 1

TOTAL
UNDER 8.0 (-115)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -6
Justin W. W%: 50 ROI: -6

TOTAL
OVER 8.0 (-105)
AVG OVER W%: 45 ROI: -16
Paul Leiner W%: 45 ROI: -16