NFL Football
Sunday, November 5th 2023 8:20 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -110
110
O51.0 -110
-1.5 -110
-130
U51.0 -110
SPREAD
Buffalo Bills 1.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
R.J. White W%: 52 ROI: -1 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Allen Eastman W%: 57 ROI: 10 Wes Reynolds W%: 49 ROI: -7 Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Dimers W%: 46 ROI: -7 CleInsider W%: 50 ROI: -3 Carmine Bianco W%: 54 ROI: -4 Worlds Worst Picker W%: 47 ROI: -10 IAmParlayP W%: 59 ROI: 4 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Marc Lawrence W%: 44 ROI: -15 Bondi W%: 44 ROI: -16 AAA Sports W%: 55 ROI: -4 Sal Michaels W%: 53 ROI: 0 Kenny White W%: 50 ROI: -5

SPREAD
Cincinnati Bengals -1.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 48 ROI: -8
Betti/McIngvale W%: 47 ROI: -12 James Salinas W%: 19 ROI: -65 Jeff Petch W%: 57 ROI: 9 Randy McKay W%: 54 ROI: 3 Micah Roberts W%: 47 ROI: -11 John Martin W%: 46 ROI: -11 Michael Clark W%: 50 ROI: -2 David Racey W%: 49 ROI: -5 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Aengus Moorehead W%: 49 ROI: -4 Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Joel Picks and parlays W%: 42 ROI: -21 Brandon Lang W%: 46 ROI: -12 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Insider Sports Report W%: 51 ROI: -4 Sports Bank W%: 58 ROI: 10 Michael Lombardi W%: 50 ROI: -4 Lenny Stevens W%: 49 ROI: -7 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3MONEY
Buffalo Bills 110
AVG MONEY W%: 56 ROI: 8
Katie Mox W%: 61 ROI: 16 Michael Briggs W%: 52 ROI: -0

MONEY
Cincinnati Bengals -130
AVG MONEY W%: 52 ROI: -5
Sia Nejad W%: 45 ROI: -16 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Jesse Schule W%: 50 ROI: -10 Goodfella W%: 56 ROI: 2 Pardon My Pick W%: 54 ROI: -1 Josh Nagel W%: 49 ROI: -7 Locks-R-US W%: 55 ROI: -1 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7 The Champ W%: 51 ROI: -7 Dan Kaiser W%: 53 ROI: -4 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2 Matt Severance W%: 56 ROI: -5

TOTAL
UNDER 51.0 (-110)
AVG UNDER W%: 48 ROI: -6
Nicholas Earle W%: 46 ROI: -6 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6

TOTAL
OVER 51.0 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -5
Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 John Martin W%: 46 ROI: -11 Michael Clark W%: 50 ROI: -2 Double Dragon W%: 47 ROI: -11 Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -4 Stuntalot W%: 54 ROI: -6 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2