NFL Football
Sunday, September 24th 2023 1:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
0.0 -110
-115
O53.5 -110
0.0 -110
-105
U53.5 -110
SPREAD
Los Angeles Chargers 0.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 3 Doug Upstone W%: 48 ROI: -10 Don Buster W%: 51 ROI: -6 Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5 Marc Lawrence W%: 44 ROI: -15 Offshore Picks W%: 53 ROI: 3 Action Pro System W%: 44 ROI: -15 Vegas Writer W%: 49 ROI: -6 Steve Merril W%: 51 ROI: -3 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3

SPREAD
Minnesota Vikings 0.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -4
Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 John Holler W%: 39 ROI: -25 Adam Rauzino W%: 51 ROI: -4 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 IAmParlayP W%: 59 ROI: 4 LA Insider W%: 50 ROI: -5 Guaranteed Picks W%: 56 ROI: 9MONEY
Los Angeles Chargers -115
AVG MONEY W%: 51 ROI: -3
Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Worlds Worst Picker W%: 47 ROI: -10 Rob Vinciletti W%: 54 ROI: -0 John Ryan W%: 50 ROI: -1

MONEY
Minnesota Vikings -105
AVG MONEY W%: 47 ROI: -14
Caleb Davis W%: 50 ROI: -6 Phil Agius W%: 29 ROI: -45 Hammerin Hank W%: 55 ROI: 3 Stuntalot W%: 54 ROI: -6

TOTAL
UNDER 53.5 (-110)
AVG UNDER W%: 48 ROI: -7
Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Josh Nagel W%: 49 ROI: -7 John Ryan W%: 50 ROI: -1 Parlay Safari W%: 47 ROI: -10

TOTAL
OVER 53.5 (-110)
AVG OVER W%: 51 ROI: -5
Ricky Picks and parlays W%: 49 ROI: -6 Dominick Petrillo W%: 49 ROI: -9 John Holler W%: 39 ROI: -25 Caleb Davis W%: 50 ROI: -6 Phil Agius W%: 29 ROI: -45 Brad Francis W%: 56 ROI: -7 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Jeff Alexander W%: 52 ROI: 1 Anson Munson W%: 54 ROI: 4 Insider Sports Report W%: 51 ROI: -4 Best Bet Capper W%: 75 ROI: 40 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2