NFL Football
Sunday, December 17th 2023 8:20 PM
Finished
Spread
Money
Total
-4.0 -110
-206
O42.5 -110
4.0 -110
175
U42.5 -110
SPREAD
Baltimore Ravens -4.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -4
Z Code System W%: 50 ROI: -4 Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Joel Picks and parlays W%: 42 ROI: -21 Greg Cantone W%: 51 ROI: -4 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Teddy Covers W%: 52 ROI: -1 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Michael Lombardi W%: 50 ROI: -4 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Weston Stradtman W%: 56 ROI: 6 Jeff Petch W%: 57 ROI: 9 Parlay Safari W%: 47 ROI: -10 Bob Bafle W%: 51 ROI: -1 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3

SPREAD
Jacksonville Jaguars 4.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -6
Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 3 Adam Trigger W%: 42 ROI: -23 John Martin W%: 46 ROI: -11 Corey Ghee W%: 53 ROI: -3 Dimers W%: 46 ROI: -7 Brandon Lang W%: 46 ROI: -12 Aengus Moorehead W%: 49 ROI: -4 Nicholas Earle W%: 46 ROI: -6 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Billy Coleman W%: 49 ROI: -7 Raphael Esparza W%: 53 ROI: 0 Wes Reynolds W%: 49 ROI: -7 Kelly Stewart W%: 51 ROI: -3 Lenny Stevens W%: 49 ROI: -7 Marc Lawrence W%: 44 ROI: -15 Cal Sport W%: 50 ROI: -6 AF Sports W%: 60 ROI: 10 Big Al W%: 51 ROI: -5 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Josh Nagel W%: 49 ROI: -7MONEY
Baltimore Ravens -206
AVG MONEY W%: 60 ROI: 1
The Champ W%: 51 ROI: -7 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Parlay Travy W%: 73 ROI: 13 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1 Duck Investments W%: 55 ROI: -2

MONEY
Jacksonville Jaguars 175

TOTAL
UNDER 42.5 (-110)
AVG UNDER W%: 53 ROI: 1
John Martin W%: 46 ROI: -11 Bender Wins W%: 51 ROI: -8 Hitman Picks W%: 62 ROI: 21

TOTAL
OVER 42.5 (-110)
AVG OVER W%: 49 ROI: -7
Z Code System W%: 50 ROI: -4 Will Brinson W%: 38 ROI: -27 Jason La Canfora W%: 47 ROI: -6 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Greg Cantone W%: 51 ROI: -4 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7 Duck Investments W%: 55 ROI: -2