MLB Baseball
Saturday, July 6th 2024 1:05 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -130
152
O8.5 -110
-1.5 110
-167
U8.5 -110
SPREAD
Boston Red Sox 1.5 (-130)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Jason Fragomeni W%: 52 ROI: -6 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Liam Keating W%: 49 ROI: -6 Jacob Mitchell W%: 51 ROI: -2 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5

SPREAD
New York Yankees -1.5 (110)
AVG SPREAD W%: 48 ROI: -8
Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Tony George W%: 48 ROI: -5MONEY
Boston Red Sox 152
AVG MONEY W%: 48 ROI: -6
Bosun Akinpelu W%: 50 ROI: -5 Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Kenny Walker W%: 48 ROI: -4 Cole Faxon W%: 45 ROI: -11 Trace Adams W%: 49 ROI: -6

MONEY
New York Yankees -167
AVG MONEY W%: 51 ROI: -6
Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Sal Michaels W%: 53 ROI: 0 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10 Ben Burns W%: 53 ROI: -4

TOTAL
UNDER 8.5 (-110)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -4
David Racey W%: 49 ROI: -5 Against the Public Dana Lane W%: 50 ROI: -5 Jacob Mitchell W%: 51 ROI: -2 Kyle Kirms W%: 49 ROI: -6 Brandon Lee W%: 50 ROI: -4 Brody Vaughn W%: 51 ROI: -3

TOTAL
OVER 8.5 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -5
Liam Keating W%: 49 ROI: -6 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 The Lock Club W%: 51 ROI: -3