NFL Football
Monday, December 11th 2023 8:15 PM
Finished
Spread
Money
Total
13.5 -105
606
O44.5 -113
-13.5 -115
-900
U44.5 -107
SPREAD
Tennessee Titans 13.5 (-105)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -7
Weston Stradtman W%: 56 ROI: 6 Brad Powers W%: 49 ROI: -7 Chris Fallica W%: 44 ROI: -15 John Martin W%: 46 ROI: -11 Nicholas Earle W%: 46 ROI: -6 Aengus Moorehead W%: 49 ROI: -4 Hunter Price W%: 51 ROI: -5 Las Vegas Sports Betting W%: 48 ROI: -9 The Spot Player W%: 53 ROI: 1 Chris Jordan W%: 43 ROI: -16

SPREAD
Miami Dolphins -13.5 (-115)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -4
Jason La Canfora W%: 47 ROI: -6 R.J. White W%: 52 ROI: -1 Emory Hunt W%: 53 ROI: 1 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 The Tower W%: 53 ROI: 4 Paul Biagioli W%: 49 ROI: -5 Pete Prisco W%: 52 ROI: 0 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Corey Ghee W%: 53 ROI: -3 Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Cole Faxon W%: 45 ROI: -11 Scott Spreitzer W%: 51 ROI: -4 Jess Root W%: 46 ROI: -10 Trace Adams W%: 49 ROI: -6 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Jack Banks W%: 53 ROI: -0 Strike Point Sports W%: 54 ROI: 3 Griffin Murphy W%: 46 ROI: -11 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5 Executive W%: 48 ROI: -10 Bondi W%: 44 ROI: -16MONEY
Tennessee Titans 606
AVG MONEY W%: 46 ROI: -6
Nicholas Earle W%: 46 ROI: -6

MONEY
Miami Dolphins -900

TOTAL
UNDER 44.5 (-107)
AVG UNDER W%: 54 ROI: 4
Ray Monohan W%: 49 ROI: -5 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Daniel Vithlani W%: 67 ROI: 28 Bob Bafle W%: 51 ROI: -1 Offshore Picks W%: 53 ROI: 3

TOTAL
OVER 44.5 (-113)
AVG OVER W%: 48 ROI: -6
John Martin W%: 46 ROI: -11 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Jess Root W%: 46 ROI: -10 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5