Ws National Basketball Association
Friday, May 26th 2023 22:00
Finished
91 Game 95
Seattle Storm SPREAD 4.0 -110
AVG SPREAD W%: 54 ROI: 5
STAT PICKS W%: 55.6 ROI: 9.2 Roz Wins W%: 57.32 ROI: 7.71 Las Vegas Pipeline W%: 54.88 ROI: 5.78 Endzone W%: 60.45 ROI: 15.3 Dennis Bally W%: 57.14 ROI: 6.03 GD West W%: 41.06 ROI: -15.6
Dallas Wings SPREAD -4.0
Seattle Storm MONEY 165
AVG MONEY W%: 55 ROI: 1
Tony Wright W%: 54.59 ROI: 2.63 Razor Sharp W%: 55.36 ROI: -0.41
Dallas Wings MONEY -190
AVG MONEY W%: 54 ROI: 7
TMB Sports Picks W%: 59.48 ROI: 11.02 Ray Falco W%: 59.18 ROI: 19.11 Raider W%: 57.69 ROI: 8.45 Mark Mayer W%: 57.27 ROI: 9.29 Maria Flores W%: 51.27 ROI: -3.53 JSM Sports W%: 62.11 ROI: 20.7 Smooth Talk Sports W%: 40.82 ROI: -13.44 RTG Sports W%: 47.56 ROI: 3.68
OVER 161.0 -110
AVG OVER W%: 53 ROI: 6
VSI W%: 53.25 ROI: 2.29 Ron Raymond W%: 59.72 ROI: 15.84 Marc Lawrence W%: 61.72 ROI: 18.69 Winners Circle W%: 46.72 ROI: -6.33 Sportsbook Investing W%: 49.08 ROI: 2.57 Jimmy The Gent W%: 49.68 ROI: 4.48
UNDER O 161.0 -110