MLB Baseball
Saturday, May 27th 2023 16:10
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -177
108
O9.5 -105
-1.5 155
-121
U9.5 -115

SPREAD
Kansas City Royals -1.5 155
Today's Picks W%: 60.59 ROI: 17.87 Lenny Stevens 1 W%: 57.21 ROI: 9.94 Great Lakes Sports W%: 52.44 ROI: 3.32 Double Dragon King W%: 54.94 ROI: 4.98 Deano W%: 53.88 ROI: 2.84 Brett Atkins W%: 58.78 ROI: 10.04 allan desrosiers 1 W%: 56.34 ROI: 7.74 J. Stevenson W%: 45.66 ROI: -4.68
SPREAD
Washington Nationals -177 1.5

MONEY
Kansas City Royals -121
The Unfair Advantage W%: 52.17 ROI: -0.23 Roz Wins W%: 53.99 ROI: 1.82 Pointwise Phone Service W%: 51.52 ROI: -3.25 Guaranteed picks W%: 57.98 ROI: 12.62 Dan Bebe W%: 53.11 ROI: 3.68

MONEY
Washington Nationals 108
Root W%: 56.94 ROI: 7 Joey Cassano W%: 57.2 ROI: 11.01 Jimmy (Handicapping Kings) W%: 56.19 ROI: 4.55 Guaranteed-Best Bets W%: 57.2 ROI: 8.57 Gordon24 W%: 57.38 ROI: 10.33 Gambler World W%: 48.72 ROI: -3.12 King Creole 1 W%: 55.11 ROI: 12.52 Jim Hurley Network W%: 47.93 ROI: 596.24 2Halves2Win W%: 45.71 ROI: -6.55
TOTAL
OVER 9.5 -105
Chief Actuary W%: 60.15 ROI: 15.61 allan desrosiers 1 W%: 56.34 ROI: 7.74
TOTAL
UNDER O 9.5 -115
Marco D'Angelo Sports Unlimited W%: 50.54 ROI: 1.61 Expert W%: 55.33 ROI: 7.7 Sports Bank 1 W%: 47.49 ROI: 1.58