NFL Football
Saturday, January 20th 2024 8:15 PM
Finished
Spread
Money
Total
10.5 -110
390
O50.5 -110
-10.5 -110
-515
U50.5 -110
SPREAD
Green Bay Packers 10.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -6
Jason La Canfora W%: 47 ROI: -6 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 R.J. White W%: 52 ROI: -1 Chris Farley W%: 57 ROI: 8 Riley James W%: 52 ROI: -0 Pete Prisco W%: 52 ROI: 0 Jess Root W%: 46 ROI: -10 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Raphael Esparza W%: 53 ROI: 0 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Ricky Tran W%: 56 ROI: -2 Anson Munson W%: 54 ROI: 4 Lenny Stevens W%: 49 ROI: -7 Top Rank W%: 33 ROI: -37 Sia Nejad W%: 45 ROI: -16

SPREAD
San Francisco 49ers -10.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Big Al W%: 51 ROI: -5 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 The Tower W%: 53 ROI: 4 Adam Trigger W%: 42 ROI: -23 Teddy Covers W%: 52 ROI: -1 Professor MJ W%: 54 ROI: 1 Kenny White W%: 50 ROI: -5 Ben Burns W%: 53 ROI: -4 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Brandon Lang W%: 46 ROI: -12 Aengus Moorehead W%: 49 ROI: -4 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Info Plays W%: 55 ROI: 8 Marc Lawrence W%: 44 ROI: -15 Bondi W%: 44 ROI: -16 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 0 Sharp Investments W%: 48 ROI: -12 Executive W%: 48 ROI: -10 Super Lock Line W%: 33 ROI: -36 Sports Bank W%: 58 ROI: 10 HEdge Admin W%: 67 ROI: 27 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3MONEY
Green Bay Packers 390

MONEY
San Francisco 49ers -515
AVG MONEY W%: 56 ROI: 2
Goodfella W%: 56 ROI: 2

TOTAL
UNDER 50.5 (-110)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -7
Nick Parsons W%: 51 ROI: -6 Bender Wins W%: 51 ROI: -8 Ziti Sports W%: 49 ROI: -6 Primetime Sports Picks W%: 49 ROI: -8

TOTAL
OVER 50.5 (-110)
AVG OVER W%: 51 ROI: -4
Jason La Canfora W%: 47 ROI: -6 Chris Farley W%: 57 ROI: 8 Riley James W%: 52 ROI: -0 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Tim Michael W%: 47 ROI: -19 Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Bob Bafle W%: 51 ROI: -1