NFL Football
Monday, January 15th 2024 8:15 PM
Finished
Spread
Money
Total
-3.0 -100
-157
O43.0 -110
3.0 -120
135
U43.0 -110
SPREAD
Philadelphia Eagles -3.0 (-100)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -3
The Tower W%: 53 ROI: 5 Greg Cantone W%: 51 ROI: -3 Teddy Covers W%: 51 ROI: -2 Tony Wright W%: 68 ROI: 31 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Wise Guy Team W%: 50 ROI: -9 Timothy Black W%: 47 ROI: -11 Bob Bafle W%: 51 ROI: -3 Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10 Corey Scott W%: 52 ROI: 2 LearLocks W%: 51 ROI: -17 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Executive W%: 48 ROI: -10 Tom Stryker W%: 49 ROI: -8 Kyle Kirms W%: 48 ROI: -8 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3

SPREAD
Tampa Bay Buccaneers 3.0 (-120)
AVG SPREAD W%: 52 ROI: -2
R.J. White W%: 52 ROI: -0 Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Sia Nejad W%: 45 ROI: -16 Professor MJ W%: 55 ROI: 1 Pete Prisco W%: 52 ROI: 0 The Betting Queen W%: 53 ROI: 0 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Jimmy Boyd W%: 53 ROI: 1 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Bruce Marshall W%: 48 ROI: -6 Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 4 Dave Essler W%: 55 ROI: 5 Sleepy J W%: 65 ROI: 22 Millionaires Club W%: 80 ROI: 53 Inside Steam W%: 41 ROI: -22 Cal Sport W%: 50 ROI: -6 Steve Fezzik W%: 58 ROI: 5 Marc Lawrence W%: 44 ROI: -15 Jesse Schule W%: 50 ROI: -10 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 Doug Upstone W%: 48 ROI: -10 Wiseguy Sportswire W%: 50 ROI: -5 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Mike Williams W%: 49 ROI: -2 Steve Janus W%: 52 ROI: 3 Goodfella W%: 56 ROI: 2 Adam Trigger W%: 41 ROI: -23 Sean Murphy W%: 54 ROI: 2 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Eric Pathi W%: 43 ROI: -12 The Champ W%: 51 ROI: -7 Rhino Picks W%: 54 ROI: -4 IAmParlayP W%: 59 ROI: 4 Parlay Safari W%: 47 ROI: -10 Juice Picks W%: 55 ROI: -0 Las Vegas Sports Betting W%: 48 ROI: -8 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Jeff Hochman W%: 56 ROI: 4 Miller Time Locks W%: 55 ROI: -2 Sean Perry Wins W%: 47 ROI: -11 Brody Vaughn W%: 52 ROI: -1 HEdge Admin W%: 67 ROI: 27MONEY
Philadelphia Eagles -157
AVG MONEY W%: 52 ROI: -6
Doug Knudson W%: 33 ROI: -38 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -5 Ricky Tran W%: 56 ROI: -3 Proven Winner W%: 68 ROI: 22 Josh Nagel W%: 49 ROI: -7 Alex Selesnick (PropStarz) W%: 53 ROI: -5 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 0 Sharp Investments W%: 48 ROI: -12

MONEY
Tampa Bay Buccaneers 135
AVG MONEY W%: 39 ROI: -18
Liev Jackson W%: 42 ROI: -17 LVSB Underdog W%: 35 ROI: -18

TOTAL
UNDER 43.0 (-110)
AVG UNDER W%: 53 ROI: 0
Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Alex Selesnick (PropStarz) W%: 53 ROI: -5 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Greg Cantone W%: 51 ROI: -3 Wunderdog W%: 55 ROI: -0 Sharp Totals Club W%: 57 ROI: 9 Frank Magliosa W%: 44 ROI: -15 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Trace Adams W%: 48 ROI: -7 Pardon My Pick W%: 54 ROI: -1 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Proven Winner W%: 68 ROI: 22 Daniel Vithlani W%: 67 ROI: 28

TOTAL
OVER 43.0 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -3
The Betting Queen W%: 53 ROI: 0 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Chris Tudor W%: 52 ROI: -2 Corey Scott W%: 52 ROI: 2 LVSB Total W%: 45 ROI: -15 Arun Shiva W%: 52 ROI: -2