MLB Baseball
Monday, September 18th 2023 20:10
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -127
166
O8.5 -122
-1.5 107
-187
U8.5 102

SPREAD
Houston Astros -1.5 107
Ron Romanelli W%: 47.03 ROI: -10.49 Doc's Sports W%: 40.32 ROI: -19.69
SPREAD
Baltimore Orioles -127 1.5

MONEY
Houston Astros -187
Guy Bruhn W%: 54.35 ROI: 6.3 Shane Mickle W%: 51.78 ROI: -0.92 Randy Chambers W%: 48.39 ROI: -6.76 Mark Ruelle W%: 45.5 ROI: -14.34 Seamus Cole W%: 45 ROI: -11.15 Mike Williams W%: 50.55 ROI: 5.19 Bobby Conn W%: 48.91 ROI: -6.32 Chris Ruffolo W%: 52.56 ROI: -1.35 Baseball Is Dead W%: 33.33 ROI: -46.56 Henry Palattella W%: 51.08 ROI: -3.45 Primetime Sports Picks W%: 42.31 ROI: -21.63 Vegas Insider W%: 47.52 ROI: -9.69 6ix Bets W%: 33.33 ROI: -36 Stuntalot W%: 58.82 ROI: 1.67

MONEY
Baltimore Orioles 166
LVSB Underdog W%: 18.18 ROI: -57.68 David Picks and parlays W%: 48.31 ROI: -6.87 Tony's Picks W%: 47.93 ROI: -5.81
TOTAL
OVER 8.5 -122
Javan Shouey W%: 49.22 ROI: -8.18 Mitch Wilson W%: 49.02 ROI: -5.41 Steve Buchanan W%: 55.56 ROI: 9.78 Dimers W%: 46.43 ROI: -1.85 Seamus Cole W%: 45 ROI: -11.15 Stuntalot W%: 58.82 ROI: 1.67
TOTAL
UNDER O 8.5 102
Henry Palattella W%: 51.08 ROI: -3.45