MLB Baseball
Monday, September 18th 2023 2:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 125
-125
O9.5 -120
1.5 -145
115
U9.5 -100
SPREAD
Cleveland Guardians -1.5 (125)

SPREAD
Kansas City Royals 1.5 (-145)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -7
Sports Picks Forum W%: 49 ROI: -7MONEY
Cleveland Guardians -125
AVG MONEY W%: 51 ROI: -4
Tony Sink W%: 50 ROI: -3 David Racey W%: 50 ROI: -4 Andrew Jett W%: 49 ROI: -9 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Trent Pruitt W%: 51 ROI: -3 Jamir Poindexter W%: 56 ROI: 4 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54 ROI: -8 Dan Kaiser W%: 55 ROI: 1 Will Rogers W%: 54 ROI: -1 Tony George W%: 47 ROI: -8 Timothy Black W%: 48 ROI: -9 Calvin King W%: 49 ROI: -6 Stephen Nover W%: 48 ROI: -9 Jack Banks W%: 52 ROI: -1 Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 5 Tony's Picks W%: 48 ROI: -7 Pat Adams W%: 43 ROI: -10

MONEY
Kansas City Royals 115
AVG MONEY W%: 51 ROI: -2
Ron Romanelli W%: 50 ROI: -5 Mitch Wilson W%: 52 ROI: 0

TOTAL
UNDER 9.5 (-100)
AVG UNDER W%: 47 ROI: -9
Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -9

TOTAL
OVER 9.5 (-120)
AVG OVER W%: 51 ROI: -7
The Champ W%: 51 ROI: -7