MLB Baseball
Monday, September 18th 2023 14:10
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 125
-125
O9.5 -120
1.5 -145
115
U9.5 -100

SPREAD
Kansas City Royals 1.5 -145
Sports Picks Forum W%: 49.66 ROI: -6.23
SPREAD
Cleveland Guardians 125 -1.5

MONEY
Kansas City Royals 115
Ron Romanelli W%: 47.03 ROI: -10.49 Mitch Wilson W%: 49.02 ROI: -5.41

MONEY
Cleveland Guardians -125
Tony Sink W%: 52.54 ROI: 4.38 David Racey W%: 43.03 ROI: -17.66 Andrew Jett W%: 48.46 ROI: -10.26 Mark Ruelle W%: 45.5 ROI: -14.34 Trent Pruitt W%: 30 ROI: -41.9 Jamir Poindexter W%: 57.14 ROI: 7.25 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54.34 ROI: -4.61 Dan Kaiser W%: 55.22 ROI: 1.24 Will Rogers W%: 56.57 ROI: 3.66 Tony George W%: 49.04 ROI: -6.86 Timothy Black W%: 49 ROI: -7.9 Calvin King W%: 50.75 ROI: -3.93 Stephen Nover W%: 48.45 ROI: -7.71 Jack Banks W%: 59.52 ROI: 12.38 Larry Hartstein (The Maestro) W%: 61.32 ROI: 14.01 Tony's Picks W%: 47.93 ROI: -5.81 Pat Adams W%: 42.41 ROI: -11.6
TOTAL
OVER 9.5 -120
The Champ W%: 49.5 ROI: -8.5
TOTAL
UNDER O 9.5 -100
Eddie Picks and parlays W%: 46.8 ROI: -5.94