Tennis
Monday, May 29th 2023 12:15
TeamOneWithdrew
10 Game 2
Zhizhen Zhang SPREAD 4.0 -110
AVG SPREAD W%: 56 ROI: 8
Scott Delaney W%: 60.42 ROI: 18.22 Romeo Santos W%: 54.67 ROI: 1.08 Jim Feist W%: 54 ROI: 6.37 Honest Dog Sports W%: 56.83 ROI: 12.1 Beat The Fix W%: 52.25 ROI: -0.15
Dusan Lajovic SPREAD -4.0
Zhizhen Zhang MONEY 178
AVG MONEY W%: 53 ROI: 2
TMB Sports Picks W%: 59.48 ROI: 11.02 The Winning Prescription W%: 56.95 ROI: 8.74 Private Investors W%: 56.77 ROI: 5.48 Marco D'Angelo Sports Unlimited W%: 50.77 ROI: 1.06 Eagle Eye Sports W%: 56.94 ROI: 7.34 Dom The Dominators Picks W%: 55 ROI: 3.92 Mr. Vegas W%: 45.71 ROI: -3.23 Dr. Bob W%: 39.02 ROI: -17.54
Dusan Lajovic MONEY -208
AVG MONEY W%: 58 ROI: 8
Valley Sports W%: 59.5 ROI: 9.95 Psychic Sports W%: 60.26 ROI: 14.77 JB the man W%: 52.74 ROI: -0.05
OVER 36.5 -120
UNDER O 36.5 100
AVG UNDER W%: 58 ROI: 11
Wizard W%: 56.46 ROI: 8.26 Ron Raymond W%: 59.72 ROI: 15.84 ProPicksWeekly W%: 61.06 ROI: 15.23 NCAA Best Bets W%: 59.13 ROI: 11.74 Mikey Sports W%: 55.76 ROI: 9.45 Jimmy (Handicapping Kings) W%: 58.17 ROI: 8.39