MLB Baseball
Saturday, June 29th 2024 4:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -203
105
O8.0 -100
-1.5 173
-115
U8.0 -120
SPREAD
Chicago Cubs 1.5 (-203)
AVG SPREAD W%: 53 ROI: -10
Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10

SPREAD
Milwaukee Brewers -1.5 (173)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -6
Liam Keating W%: 49 ROI: -6MONEY
Chicago Cubs 105
AVG MONEY W%: 52 ROI: -3
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Chip Chirimbes W%: 53 ROI: 3 Big Al W%: 51 ROI: -5 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Steve Buchanan W%: 55 ROI: 4 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10

MONEY
Milwaukee Brewers -115
AVG MONEY W%: 51 ROI: -2
Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 R.J. White W%: 52 ROI: -1 Joe Williams W%: 51 ROI: -5 Adam Rauzino W%: 51 ROI: -4 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Nathan Beighle W%: 50 ROI: -5 Ty Gaston W%: 49 ROI: -6 Guaranteed Picks W%: 56 ROI: 9 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1

TOTAL
UNDER 8.0 (-120)
AVG UNDER W%: 48 ROI: -9
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Liam Keating W%: 49 ROI: -6 Sean Higgs W%: 46 ROI: -11 John Martin W%: 46 ROI: -11

TOTAL
OVER 8.0 (-100)
AVG OVER W%: 50 ROI: -5
Nathan Beighle W%: 50 ROI: -5