NCAA Football
Saturday, October 14th 2023 3:30 PM
Finished
Spread
Money
Total
-3.0 -105
-140
O54.0 -110
3.0 -115
120
U54.0 -110
SPREAD
Kansas -3.0 (-105)
AVG SPREAD W%: 47 ROI: -10
Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Danaiel Picks and parlays W%: 48 ROI: -10 Corey Ghee W%: 53 ROI: -3 The Tower W%: 53 ROI: 4 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Emory Hunt W%: 53 ROI: 1 Megalocks W%: 27 ROI: -49 Stanford Steve W%: 47 ROI: -11 Scott Pritchard W%: 45 ROI: -14 Matt Fargo W%: 47 ROI: -4 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54 ROI: -8 Bob Bafle W%: 51 ROI: -1 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Gene Menez W%: 41 ROI: -21 Vegas Writer W%: 49 ROI: -6 Executive W%: 48 ROI: -10

SPREAD
Oklahoma State 3.0 (-115)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -7
Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Big Al W%: 51 ROI: -5 Scott Rickenbach W%: 46 ROI: -17 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Primetime Sports Picks W%: 49 ROI: -8 National Sports Service W%: 50 ROI: -7 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1MONEY
Kansas -140
AVG MONEY W%: 50 ROI: -6
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Chad Hartsock W%: 48 ROI: -10 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Dan Kaiser W%: 53 ROI: -4 The Champ W%: 51 ROI: -7 Corey Ghee W%: 53 ROI: -3

MONEY
Oklahoma State 120

TOTAL
UNDER 54.0 (-110)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -9
Scott Pritchard W%: 45 ROI: -14 Corey Ghee W%: 53 ROI: -3

TOTAL
OVER 54.0 (-110)
AVG OVER W%: 52 ROI: -1
Ian Cameron W%: 53 ROI: 2 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3

Kansas last 5 games