nfl
Thursday, September 29th 2022 20:15
Finished
27 Game 15
Cincinnati Bengals SPREAD -4.0 -110
AVG SPREAD W%: 48.2 ROI: -9.18
Jeff Hochman W%: 36.36 ROI: -27.36 Black Widow W%: 50 ROI: -6.28 Jeff Hochman W%: 36.36 ROI: -27.36 Ben Burns W%: 52.25 ROI: -6 Bobby Ligs W%: 0 ROI: -100 Football Jesus W%: 37.5 ROI: -28.38 Wayne Root W%: 37.29 ROI: -29.47 AAA Sports W%: 51.11 ROI: -7.29 GoodFella W%: 50 ROI: -8.7 Northcoast W%: 54.55 ROI: 4.36 Stephen Nover W%: 50.56 ROI: -5.25 Brandon Lang W%: 57.89 ROI: 12.26 Gianni The Greek W%: 50 ROI: -6.67 Tom Stryker W%: 46.27 ROI: -15.18 6FIGUREONLY W%: 66.67 ROI: 27.33 bondi W%: 51.85 ROI: -1.36 Your Daily Capper W%: 38.46 ROI: -32.38 Worlds Worst Picker W%: 80 ROI: 53.6
Miami Dolphins SPREAD -110 4.0
AVG SPREAD W%: 47.86 ROI: -11.65
Green Punter W%: 31.71 ROI: -39.17 The Champ Team W%: 55.99 ROI: 0.21 KELSO W%: 51.03 ROI: -4.67 Micah Roberts W%: 64.71 ROI: 27.12 Larry Hartstein W%: 83.33 ROI: 47.83 Lenny Stevens W%: 49.12 ROI: -11.18 Firefox W%: 0 ROI: -100 The Stat Report W%: ROI:
Cincinnati Bengals MONEY -207
AVG MONEY W%: 49.1 ROI: -7.04
Ziti Sports W%: 43.75 ROI: -16.52 Jack Jones W%: 53.78 ROI: 0.24
Miami Dolphins MONEY 175
OVER 49.0 -110
AVG OVER W%: 50.99 ROI: -6.69
Hunter Price W%: 60.53 ROI: 8.42 Bobby Conn W%: 58.62 ROI: 14.63 Gianni The Greek W%: 50 ROI: -6.67 Marco D'Angelo W%: 53.79 ROI: -11.68 Greg Shaker W%: 42.86 ROI: -23
UNDER O 49.0 -110

14 FirstHalf 12
Cincinnati Bengals SPREAD -3.0 -110
Miami Dolphins SPREAD -110 3.0
Cincinnati Bengals MONEY -175
Miami Dolphins MONEY 153
OVER 23.5 -120
UNDER O 23.5 -100

7 FirstQuarter 3
Cincinnati Bengals SPREAD -0.5 -100
Miami Dolphins SPREAD -120 0.5
Cincinnati Bengals MONEY -155
Miami Dolphins MONEY 135
OVER 9.5 -120
UNDER O 9.5 -100

7 SecondQuarter 9
Cincinnati Bengals SPREAD -0.5 -117
Miami Dolphins SPREAD -107 0.5
Cincinnati Bengals MONEY -160
Miami Dolphins MONEY 140
OVER 13.5 -124
UNDER O 13.5 -100

0 ThirdQuarter 3
Cincinnati Bengals SPREAD -0.5 112
Miami Dolphins SPREAD -135 0.5
Cincinnati Bengals MONEY -157
Miami Dolphins MONEY 138
OVER 9.5 -130
UNDER O 9.5 105

13 FourthQuarter 0
Cincinnati Bengals SPREAD -0.5 -105
Miami Dolphins SPREAD -125 0.5
Cincinnati Bengals MONEY -141
Miami Dolphins MONEY 115
OVER 13.5 -117
UNDER O 13.5 -107