nfl
Thursday, November 24th 2022 16:30
Finished
28 Game 20
Dallas Cowboys SPREAD -10.0 -110
AVG SPREAD W%: 47.12 ROI: -11.7
BOBBY BRUBECK W%: 49.02 ROI: -6.1 Infoplays W%: 43.1 ROI: -17.55 Northcoast W%: 54.55 ROI: 4.36 Wayne Root W%: 37.29 ROI: -29.47 The Winners Circle W%: 60.5 ROI: 2.35 National Sports Service W%: 33.33 ROI: -36.67 Lee Sterling W%: 53.13 ROI: 1.25 John Rainey W%: 40 ROI: -23.48
New York Giants SPREAD -110 10.0
AVG SPREAD W%: 54.1 ROI: 1.6
Joseph D'Amico W%: 68.42 ROI: 21.26 KELSO W%: 51.03 ROI: -4.67 Ziti Sports W%: 43.75 ROI: -16.52 Joe Gavazzi W%: 40 ROI: -23.6 Doug Upstone W%: 72.73 ROI: 31.82 Ashley Covers W%: 47.62 ROI: -9.03 Doc's Sports W%: 50.91 ROI: 6.71 Tom Stryker W%: 46.97 ROI: -13.89 bondi W%: 51.85 ROI: -1.36 AAA Sports W%: 51.11 ROI: -7.29 Marc Lawrence W%: 52.63 ROI: -4 The Champ Team W%: 55.99 ROI: 0.21 Worlds Worst Picker W%: 80 ROI: 53.6 Adam Trigger W%: 60 ROI: 19.9
Dallas Cowboys MONEY -486
AVG MONEY W%: 45.16 ROI: -20
Tommy G W%: 45.16 ROI: -20
New York Giants MONEY 390
OVER 45.5 -110
AVG OVER W%: 47.96 ROI: -8.51
Northcoast W%: 54.55 ROI: 4.36 Joe Gavazzi W%: 40 ROI: -23.6 Ashley Covers W%: 47.62 ROI: -9.03
UNDER O 45.5 -110
AVG UNDER W%: 44.34 ROI: -16.78
MTI W%: 42.86 ROI: -18.21 Golden Contender W%: 44 ROI: -20.36 Charlie Sports W%: 46.15 ROI: -11.77

7 FirstHalf 13
Dallas Cowboys SPREAD -6.5 -110
AVG SPREAD W%: 34.78 ROI: -33.57
Ja cavalier W%: 34.78 ROI: -33.57
New York Giants SPREAD -110 6.5
Dallas Cowboys MONEY -315
New York Giants MONEY 260
OVER 22.5 -112
UNDER O 22.5 -107

0 FirstQuarter 3
Dallas Cowboys SPREAD -3.0 -115
New York Giants SPREAD -110 3.0
Dallas Cowboys MONEY -260
New York Giants MONEY 212
OVER 7.5 -120
UNDER O 7.5 -110

7 SecondQuarter 10
Dallas Cowboys SPREAD -3.5 -117
New York Giants SPREAD -107 3.5
Dallas Cowboys MONEY -245
New York Giants MONEY 200
OVER 14.0 -102
UNDER O 14.0 -122

14 ThirdQuarter 0
Dallas Cowboys SPREAD -3.0 -112
New York Giants SPREAD -112 3.0
Dallas Cowboys MONEY -225
New York Giants MONEY 185
OVER 9.5 -112
UNDER O 9.5 -112

7 FourthQuarter 7
Dallas Cowboys SPREAD -2.5 -122
New York Giants SPREAD -102 2.5
Dallas Cowboys MONEY -165
New York Giants MONEY 140
OVER 13.5 -112
UNDER O 13.5 -112