NFL Football
Sunday, October 1st 2023 1:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
-4.0 -110
-210
O46.0 -110
4.0 -110
172
U46.0 -110
SPREAD
Minnesota Vikings -4.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 53 ROI: -2
Danaiel Picks and parlays W%: 48 ROI: -10 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Chris Farley W%: 57 ROI: 8 Hitman Picks W%: 62 ROI: 21 Final Score Network W%: 50 ROI: -5 Colin Cowherd W%: 44 ROI: -15 Pardon My Pick W%: 54 ROI: -1 Lee Sterling W%: 52 ROI: -2 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7 IAmParlayP W%: 59 ROI: 4 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Dan Kaiser W%: 53 ROI: -4

SPREAD
Carolina Panthers 4.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -7
R.J. White W%: 52 ROI: -1 Chris Fallica W%: 44 ROI: -15 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Parlay's Pundit W%: 49 ROI: -8 Matt Fargo W%: 47 ROI: -4 Ray Monohan W%: 49 ROI: -5 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Executive W%: 48 ROI: -10 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 John Holler W%: 39 ROI: -25 The Admiral W%: 56 ROI: 2 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0MONEY
Minnesota Vikings -210

MONEY
Carolina Panthers 172

TOTAL
UNDER 46.0 (-110)

TOTAL
OVER 46.0 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -6
Parlay's Pundit W%: 49 ROI: -8 Chris Farley W%: 57 ROI: 8 Lucky Lee Locks W%: 55 ROI: -8 John Holler W%: 39 ROI: -25 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0