NFL Football
Sunday, October 1st 2023 1:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
3.0 -115
135
O52.5 -110
-3.0 -105
-153
U52.5 -110
SPREAD
Miami Dolphins 3.0 (-115)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -7
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 R.J. White W%: 52 ROI: -1 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Marc Lawrence W%: 44 ROI: -15 Michael Lombardi W%: 50 ROI: -4 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Sia Nejad W%: 45 ROI: -16 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0

SPREAD
Buffalo Bills -3.0 (-105)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -8
Adam Trigger W%: 42 ROI: -23 Will Brinson W%: 38 ROI: -27 Bob Konarski (BurghBets) W%: 49 ROI: -6 Kenny White W%: 50 ROI: -5 Bryan Power W%: 53 ROI: -1 John Ryan W%: 50 ROI: -1 Colin Cowherd W%: 44 ROI: -15 Ziti Sports W%: 49 ROI: -6 Stephen Nover W%: 48 ROI: -8 Joe Gavazzi W%: 50 ROI: -5 Kelso Sturgeon W%: 43 ROI: -19 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Kims Picks W%: 59 ROI: 10 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -4 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Bondi W%: 44 ROI: -16 Doug Upstone W%: 48 ROI: -10 Sports Analytics 24/7 W%: 44 ROI: -19 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Lenny Stevens W%: 49 ROI: -7 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3 Banker Sports W%: 62 ROI: 19 Oskeim Sports W%: 51 ROI: -10 Dominick Petrillo W%: 49 ROI: -9 Z Code System W%: 50 ROI: -4MONEY
Miami Dolphins 135
AVG MONEY W%: 42 ROI: -17
Liev Jackson W%: 42 ROI: -17

MONEY
Buffalo Bills -153
AVG MONEY W%: 52 ROI: -5
The Betting Queen W%: 53 ROI: 0 Jesse Schule W%: 50 ROI: -10 Joseph D'Amico W%: 56 ROI: 3 Pardon My Pick W%: 54 ROI: -1 Tommy G W%: 51 ROI: -9 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 0 One Bet LLC W%: 50 ROI: -11 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3 Dominick Petrillo W%: 49 ROI: -9

TOTAL
UNDER 52.5 (-110)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -6
Dominick Petrillo W%: 49 ROI: -9 Z Code System W%: 50 ROI: -4

TOTAL
OVER 52.5 (-110)
AVG OVER W%: 58 ROI: 8
The Betting Queen W%: 53 ROI: 0 Florida Insider W%: 100 ROI: 83 Kenny White W%: 50 ROI: -5 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Lucky Lee Locks W%: 55 ROI: -8 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1