MLB Baseball
Monday, September 18th 2023 19:45
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 -115
-170
O8.5 -113
1.5 -105
156
U8.5 -109

SPREAD
St. Louis Cardinals 1.5 -105
Matt Severance W%: 52.99 ROI: -9.38
SPREAD
Milwaukee Brewers -115 -1.5
Eric P. W%: 44.59 ROI: -12.3 Jason Raffoul W%: 32.14 ROI: -37.64 The Champ W%: 49.5 ROI: -8.5 ASA wins W%: 40 ROI: -26.05 Mason Folz W%: 60 ROI: 9.44 Griffin Murphy W%: 45.88 ROI: -13 Vegas Insider W%: 47.52 ROI: -9.69 Drew Martin W%: 57.5 ROI: 11.17 Arun Shiva W%: 48.99 ROI: -6.41 Analytics Capper W%: 52.24 ROI: -0.96

MONEY
St. Louis Cardinals 156
Josh Schonwald W%: 52.11 ROI: 4.05 Jack Jones W%: 52.11 ROI: 2.06 David Delano W%: 53.15 ROI: -2.2

MONEY
Milwaukee Brewers -170
Randy Chambers W%: 48.39 ROI: -6.76 David Picks and parlays W%: 48.31 ROI: -6.87 Chris Ruffolo W%: 52.56 ROI: -1.35 Javan Shouey W%: 49.22 ROI: -8.18 ConsensusPix W%: 59.15 ROI: -4.39 Ricky Tran W%: 59.43 ROI: -0.11 Cody Covers Spreads W%: 55.42 ROI: -3.48 Ron Romanelli W%: 47.03 ROI: -10.49 Baseball Is Dead W%: 33.33 ROI: -46.56 Grace McDermott W%: 46.54 ROI: -14.2 Duck Investments W%: 53.05 ROI: -6.16 Bryan Leonard W%: 39.68 ROI: -20.76 Mike Barner (Triple Threat) W%: 60.42 ROI: 0.65 Tony's Picks W%: 47.93 ROI: -5.81 Extreme Sports Locks W%: 51.64 ROI: -7.16 1 Sports Picks W%: 59.42 ROI: -0.52
TOTAL
OVER 8.5 -113
Grace McDermott W%: 46.54 ROI: -14.2 Dimers W%: 46.43 ROI: -1.85 BB Documented Plays W%: 32.14 ROI: -42.61 Jason Raffoul W%: 32.14 ROI: -37.64
TOTAL
UNDER O 8.5 -109
Mitch Wilson Video Picks W%: 51.96 ROI: -1.47