MLB Baseball
Monday, September 18th 2023 7:45 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 -115
-170
O8.5 -113
1.5 -105
156
U8.5 -109
SPREAD
Milwaukee Brewers -1.5 (-115)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -7
Eric P. W%: 45 ROI: -14 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 The Champ W%: 51 ROI: -7 ASA wins W%: 48 ROI: -9 Mason Folz W%: 56 ROI: 2 Griffin Murphy W%: 46 ROI: -11 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Drew Martin W%: 47 ROI: -8 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 Analytics Capper W%: 51 ROI: -2

SPREAD
St. Louis Cardinals 1.5 (-105)
AVG SPREAD W%: 56 ROI: -5
Matt Severance W%: 56 ROI: -5MONEY
Milwaukee Brewers -170
AVG MONEY W%: 51 ROI: -8
Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Javan Shouey W%: 51 ROI: -4 ConsensusPix W%: 54 ROI: -8 Ricky Tran W%: 56 ROI: -3 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Baseball Is Dead W%: 38 ROI: -34 Grace McDermott W%: 46 ROI: -15 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Bryan Leonard W%: 46 ROI: -12 Mike Barner (Triple Threat) W%: 54 ROI: -9 Tony's Picks W%: 48 ROI: -7 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1

MONEY
St. Louis Cardinals 156
AVG MONEY W%: 52 ROI: -1
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Jack Jones W%: 51 ROI: -2 David Delano W%: 56 ROI: 4

TOTAL
UNDER 8.5 (-109)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -6

TOTAL
OVER 8.5 (-113)
AVG OVER W%: 45 ROI: -14
Grace McDermott W%: 46 ROI: -15 Dimers W%: 46 ROI: -7 BB Documented Plays W%: 41 ROI: -25 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9