NFL Football
Sunday, January 14th 2024 4:30 PM
Finished
Spread
Money
Total
7.0 -105
292
O52.5 -110
-7.0 -115
-365
U52.5 -110
SPREAD
Green Bay Packers 7.0 (-105)
AVG SPREAD W%: 52 ROI: -1
Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 4 Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Pete Prisco W%: 52 ROI: 0 Trent Pruitt W%: 51 ROI: -3 Andrew Ortenberg W%: 48 ROI: -9 Bruce Marshall W%: 48 ROI: -6 Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Dimers W%: 46 ROI: -7 Mike Williams W%: 49 ROI: -2 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 The Last Call W%: 47 ROI: -12 Juice Picks W%: 55 ROI: -0 Bondi W%: 44 ROI: -16 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 Pro Players Club W%: 54 ROI: 2 Kyle Kirms W%: 48 ROI: -8 Daniel Vithlani W%: 67 ROI: 28 Platinum Locks W%: 56 ROI: 1 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 0 Pro Computer Gambler W%: 79 ROI: 47 Trust My System W%: 51 ROI: -8

SPREAD
Dallas Cowboys -7.0 (-115)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -8
Parlay's Pundit W%: 49 ROI: -8 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Teddy Covers W%: 51 ROI: -2 Z Code System W%: 50 ROI: -4 R.J. White W%: 52 ROI: -0 Professor MJ W%: 55 ROI: 1 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Doug Knudson W%: 33 ROI: -38 Big Al W%: 51 ROI: -5 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Liev Jackson W%: 42 ROI: -17 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Sharp Bettor W%: 50 ROI: -6 Jeff Alexander W%: 52 ROI: 0 Rhino Picks W%: 54 ROI: -4 Arun Shiva W%: 52 ROI: -2 Tom Macrina W%: 63 ROI: 13 Nick Simon W%: 55 ROI: 3 Inside Info W%: 43 ROI: -20 Raphael Esparza W%: 52 ROI: -0 Super Lock Line W%: 33 ROI: -36 Silver Star W%: 31 ROI: -41 Jess Root W%: 46 ROI: -11 Erik Kuselias W%: 50 ROI: -10 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7 All Week Sports W%: 0 ROI: -100 Analytics Capper W%: 51 ROI: -2 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1 Vegas Script W%: 64 ROI: 13 Billy Coleman W%: 49 ROI: -8 Vegas Ringer W%: 75 ROI: 43 Bill Baley W%: 41 ROI: -22 IAmParlayP W%: 59 ROI: 4 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3MONEY
Green Bay Packers 292
AVG MONEY W%: 47 ROI: -6
Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Dimers W%: 46 ROI: -7

MONEY
Dallas Cowboys -365
AVG MONEY W%: 53 ROI: -6
Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10 Executive W%: 48 ROI: -10 Stuntalot W%: 54 ROI: -6 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1

TOTAL
UNDER 52.5 (-110)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -3
Ziti Sports W%: 49 ROI: -6 Hakeem Profit W%: 58 ROI: 9 Jess Root W%: 46 ROI: -11 CleInsider W%: 50 ROI: -3

TOTAL
OVER 52.5 (-110)
AVG OVER W%: 49 ROI: -8
Parlay's Pundit W%: 49 ROI: -8 Bender Wins W%: 51 ROI: -8 Micah Roberts W%: 47 ROI: -11 Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Trent Pruitt W%: 51 ROI: -3 Andrew Ortenberg W%: 48 ROI: -9 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 R&R Totals W%: 48 ROI: -9 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 LVSB Total W%: 45 ROI: -15 Arun Shiva W%: 52 ROI: -2 The Champ W%: 51 ROI: -7 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3 Doug Upstone W%: 48 ROI: -10 Scott Spreitzer W%: 52 ROI: -3 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Stuntalot W%: 54 ROI: -6 Kyle Kirms W%: 48 ROI: -8 ASA wins W%: 48 ROI: -10 Top Rank W%: 33 ROI: -37