NFL Football
Sunday, September 24th 2023 4:05 PM
Finished
Spread
Money
Total
4.5 -110
179
O43.0 -110
-4.5 -110
-210
U43.0 -110
SPREAD
Carolina Panthers 4.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Teddy Covers W%: 52 ROI: -1 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 Bosun Akinpelu W%: 50 ROI: -5 Andrew Ortenberg W%: 48 ROI: -9 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Bryan Power W%: 53 ROI: -1 Ronald Cabang W%: 51 ROI: -6 Bob Konarski (BurghBets) W%: 49 ROI: -6 BTO pros W%: 43 ROI: -15 Wunderdog W%: 55 ROI: -0 Worlds Worst Picker W%: 47 ROI: -10 Steve Merril W%: 51 ROI: -3 Matt Fargo W%: 47 ROI: -4 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 1 Relentless Sports Consulting W%: 44 ROI: -21 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1 Parlay Safari W%: 47 ROI: -10 CleInsider W%: 50 ROI: -3 Under Dog Wins W%: 67 ROI: 46 Hoosier Handicapping W%: 25 ROI: -52

SPREAD
Seattle Seahawks -4.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -6
Tony Finn W%: 54 ROI: 3 Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 3 Emory Hunt W%: 53 ROI: 1 Will Brinson W%: 38 ROI: -27 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Ray Monohan W%: 49 ROI: -5 Skyler Carlin W%: 48 ROI: -9 Michael Briggs W%: 52 ROI: -0 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Brad Francis W%: 56 ROI: -7 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Ashley Covers W%: 48 ROI: -9 Guaranteed Picks W%: 56 ROI: 9 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 ConsensusPix W%: 54 ROI: -8 Top Guy Baseball W%: 54 ROI: -6 Tom Stryker W%: 49 ROI: -7 Wiseguy Sportswire W%: 50 ROI: -5 The Coach W%: 30 ROI: -43 Las Vegas Sports W%: 46 ROI: -12 Doug Upstone W%: 48 ROI: -10 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 The Champ W%: 51 ROI: -7 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3MONEY
Carolina Panthers 179

MONEY
Seattle Seahawks -210
AVG MONEY W%: 63 ROI: 1
IAmParlayP W%: 59 ROI: 4 LVSB BIG Favorites W%: 67 ROI: -3

TOTAL
UNDER 43.0 (-110)
AVG UNDER W%: 42 ROI: -20
Skyler Carlin W%: 48 ROI: -9 Andrew Ortenberg W%: 48 ROI: -9 Sean Higgs W%: 46 ROI: -11 Hoosier Handicapping W%: 25 ROI: -52

TOTAL
OVER 43.0 (-110)
AVG OVER W%: 54 ROI: 4
Bosun Akinpelu W%: 50 ROI: -5 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Sharp Totals Club W%: 57 ROI: 9 Sports Authority W%: 64 ROI: 24 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6