MLB Baseball
Tuesday, July 9th 2024 8:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -145
141
O8.5 -105
-1.5 125
-159
U8.5 -115
SPREAD
Pittsburgh Pirates 1.5 (-145)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Payton Shanks W%: 50 ROI: -5

SPREAD
Milwaukee Brewers -1.5 (125)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -6
Z Code System W%: 50 ROI: -4 Jeremy Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 David Racey W%: 49 ROI: -5 Max Turner W%: 46 ROI: -11 Michael Briggs W%: 52 ROI: -0MONEY
Pittsburgh Pirates 141
AVG MONEY W%: 50 ROI: -4
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10

MONEY
Milwaukee Brewers -159
AVG MONEY W%: 51 ROI: -6
Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Chris King W%: 52 ROI: -3 Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Pure Lock W%: 51 ROI: -4 Petros Picks W%: 50 ROI: -7 The Champ W%: 51 ROI: -7 Parlay Paul W%: 53 ROI: -9

TOTAL
UNDER 8.5 (-115)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -4
Z Code System W%: 50 ROI: -4

TOTAL
OVER 8.5 (-105)
AVG OVER W%: 49 ROI: -6
Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Max Turner W%: 46 ROI: -11