MLB Baseball
Wednesday, June 12th 2024 6:50 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -220
-100
O8.0 -105
-1.5 185
-114
U8.0 -115
SPREAD
Chicago Cubs 1.5 (-220)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -6
Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6

SPREAD
Tampa Bay Rays -1.5 (185)MONEY
Chicago Cubs -100
AVG MONEY W%: 50 ROI: -5
Tony Sink W%: 49 ROI: -4 David Racey W%: 49 ROI: -5 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Kyle Kirms W%: 48 ROI: -8 Noah Parker W%: 49 ROI: -6 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Professor MJ W%: 55 ROI: 1 Jack Jones W%: 51 ROI: -2

MONEY
Tampa Bay Rays -114
AVG MONEY W%: 51 ROI: -4
Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Michael Briggs W%: 52 ROI: -0 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Vegas Steam Line W%: 53 ROI: -1 Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10 Steve Merril W%: 51 ROI: -4 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Bender Wins W%: 51 ROI: -8

TOTAL
UNDER 8.0 (-115)
AVG UNDER W%: 53 ROI: -4
Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Troy Wins W%: 56 ROI: -2

TOTAL
OVER 8.0 (-105)
AVG OVER W%: 49 ROI: -6
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Noah Parker W%: 49 ROI: -6 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6