NFL Football
Sunday, January 7th 2024 4:25 PM
Finished
Spread
Money
Total
2.5 100
129
O46.0 -110
-2.5 -119
-149
U46.0 -110
SPREAD
Chicago Bears 2.5 (100)
AVG SPREAD W%: 47 ROI: -10
Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 4 Arun Shiva W%: 52 ROI: -2 Colin Cowherd W%: 44 ROI: -15 Sia Nejad W%: 45 ROI: -16 Tony Gordon W%: 52 ROI: -1 John Rothschild W%: 44 ROI: -15 Bender Wins W%: 51 ROI: -8 Kenny Walker W%: 48 ROI: -4 Kyle Hunter W%: 51 ROI: -4 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 Wiseguy Sportswire W%: 50 ROI: -5 Underdog Sportsline W%: 17 ROI: -68 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Jeff Ma W%: 43 ROI: -17 Bob Bafle W%: 51 ROI: -3 Rick Torino W%: 41 ROI: -17 Trace Adams W%: 48 ROI: -7 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -5 Billy Coleman W%: 49 ROI: -8 Jeff Alexander W%: 52 ROI: 0

SPREAD
Green Bay Packers -2.5 (-119)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -4
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 David Racey W%: 49 ROI: -5 Pete Prisco W%: 52 ROI: 0 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 The Betting Queen W%: 53 ROI: 0 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 Jeff Petch W%: 57 ROI: 9 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Mike Williams W%: 49 ROI: -2 Doc's Sports W%: 48 ROI: -8 Mark Zinno W%: 50 ROI: -7 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 The Champ W%: 51 ROI: -7 Jay Briggs W%: 52 ROI: -0MONEY
Chicago Bears 129

MONEY
Green Bay Packers -149
AVG MONEY W%: 52 ROI: -5
Corey Ghee W%: 53 ROI: -3 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10 Rhino Picks W%: 54 ROI: -4 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Matt Severance W%: 56 ROI: -5

TOTAL
UNDER 46.0 (-110)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -8
Bender Wins W%: 51 ROI: -8

TOTAL
OVER 46.0 (-110)
AVG OVER W%: 48 ROI: -8
Emory Hunt W%: 53 ROI: 1 The Betting Queen W%: 53 ROI: 0 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 Chris Piper W%: 44 ROI: -15 Doug Kezirian W%: 49 ROI: -6 Sean Higgs W%: 46 ROI: -12 Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Frank Magliosa W%: 44 ROI: -15 King Creole W%: 37 ROI: -29 The Champ W%: 51 ROI: -7 Warren Sharp W%: 57 ROI: 5