NHL Hockey
Monday, November 27th 2023 10:30 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 105
-240
O5.5 -117
1.5 -125
206
U5.5 -102
SPREAD
Washington Capitals -1.5 (105)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
David Racey W%: 49 ROI: -5 The Viking W%: 51 ROI: -4 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Rodd Zawacky W%: 46 ROI: -10 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Rob Vinciletti W%: 54 ROI: -0

SPREAD
San Jose Sharks 1.5 (-125)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -5
Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5MONEY
Washington Capitals -240
AVG MONEY W%: 51 ROI: -3
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Jake Allmann W%: 49 ROI: -8 Sean Murphy W%: 54 ROI: 2 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1

MONEY
San Jose Sharks 206

TOTAL
UNDER 5.5 (-102)
AVG UNDER W%: 53 ROI: -1
Against the Public Dana Lane W%: 50 ROI: -5 David Delano W%: 56 ROI: 4

TOTAL
OVER 5.5 (-117)
AVG OVER W%: 50 ROI: -6
Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6